Karl-Erik Tallmo,
artiklar/articles

 

Artiklar utan länkar finns inte tillgängliga på denna webbplats. Vissa av dem kan ändå finnas på Nätet, i kommersiella pressarkiv som Presstext eller Mediearkivet.
Förkortningar: rec=recension; k=kolumn/krönika; n=notis; e=längre artikel/essä

Non-linked articles are not available on this site, although some might be found in commercial press databases like Presstext or Mediearkivet.

Articles in English are marked with a blue title.

170223 "Det fria ordets slyngelålder", Kvartal 23 februari 2017 [arkivlänk]
161227 "Grundlagsbrotten i tryckfrihetens historia", Dagens Samhälle 27/12 2016 (enbart i webbupplagan) [arkivlänk]
161201 "När vi fick tryckfrihet – och när vi förlorade den", UNT 1/12 2016. (Längre version på bloggen.) [arkivlänk1 | arkivlänk2]
150109 "100-årsjubilerande ”arbetslinjen” omhuldas av Socialdemokraterna", Dagens Samhälle nr 1/2015. (Längre version med källor, ”100 år med arbetslinjen” ) [arkivlänk1 | arkivlänk2]
140907 "Det här med ”i modern tid” [även om stora skogsbränder]", UNT 7/9 2014. [arkivlänk]
130611 "Vad är egentligen digitalisering?", UNT 11/6 2013. [arkivlänk]
130112 "Verkligheten degraderad till image", UNT 12/1 2013. [arkivlänk]
121114 "[20 år med e-litteratur]", OBS, Sveriges Radio, P1, 14/11 2012. (Mp3 på SR:s sidor) [arkivlänk]
120126 "Upphovsrätt, pirater och den knepiga kopian [Om upphovsrättens etymologi]", SvD Kultur Str 26/1 2012. (Oavkortad artikel på bloggen.) [arkivlänk1 | arkivlänk2]
111020 "Rädda det digitala kulturarvet!", Biblioteksbladet nr 8/2011. [arkivlänk]
110912 "KB tar inte vara på digitalt kulturarv", SvD Kultur kolumn 12/9 2011 (ytterligare bloggkommentar här). [arkivlänk]
101001 "Mytomspunnen rebellfilm har återuppstått", SvD Kultur Str 1/10 2010. (Längre version: "Antonio das Mortes: Mördare eller befriare?") [arkivlänk1 | arkivlänk2]
100811 "Upphovsrätten står och faller med sina undantag", essä, Human IT nr 3/2010. [arkivlänk]
100805 "Gamla smädelser känns som nya", SvD Kultur kolumn 5/8 2010. [arkivlänk]
100805 "Oklarheter staplas i valmanifest", SvD Brännpunkt 5/8 2010 [arkivlänk]
100415 "Piratkopieringens långa historia", rec., Axess nr 3, april 2010.
100127 "Upphovsrätten en 200-årig lag i förvandling", Svenska Dagbladet, 9/3 2010. (Tillägg på min blogg här.)
100128 "Tre hundra år med upphovsrätt", OBS, Sveriges Radio, P1, 28/1 2010.
100127 "700 år gamla verk kidnappas", Svenska Dagbladet, 27/1 2010.
091127 "Skydda webbarkivering", Computer Sweden, 27/11 2009.
091125 "Digital lucka går inte att reparera", Svenska Dagbladet, 25/11 2009.
091103 "Google viktig pådrivare", Svenska Dagbladet, 3/11 2009.
090715 "Verk måste kunna kritisera andra verk", Svenska Dagbladet, 15/7 2009.
090630 "Google News bygger på idéer från 1600-talet", Svenska Dagbladet, 30/6 2009.
090525 "Vad har upphovsrätt med demokrati att göra?" ("What has copyright to do with democracy?"), kapitel i skriften "Med- eller motborgare: Maktdelning", 25/5 2009.
080510 " Upphovsmän borde själva bli pirater", Svenska Dagbladet, Under strecket, 10/5 2008.
080300 "Forskningsfusket bör utredas även i Sverige" ("Scientific fraud must be investigated – also in Sweden"), Axess nr 2, mars 2008.
061200 "Glenn Gould och konstens nya verktyg" ("Glenn Gould and the artist’s new tools"), Ikoner nr 5, 2006.
060715 "Äventyr i teknikens värld", förord till "Kalle Anka & Co: Den kompletta årg. 1961", del 2, juli 2006.
060604 "När Luther och Fichte slogs mot pirater", Hufvudstadsbladet, 4/6 2006.
060530 "Demokratin, makten och ansvarets mekanismer", kapitel i skriften "Med- eller motborgare", 30/5 2006.
060221 "Tidig tröst för tjockisar", Dagens Nyheter 21/2, 2006.
050920 "När författarna fick rättigheter i Rövarstaten", Ikoner nr 4, 2005.
050902 "Den missförstådda upphovsrätten" ("The Misunderstood Idea of Copyright"), Computer Sweden, 2/9 2005.
050803 "Det finns skäl vara försiktig med fluor", Dagens Nyheter 3/8, 2005.
050500 "En ankpurists bekännelser", förord till "Kalle Anka & Co: Den kompletta årg. 1959", del 5, maj 2005.
050523 "[Piratkopiering under 500 år]", OBS, Sveriges Radio, P1, 23/5 2005.
050113 "Angeläget skapa myndighet för akut krishantering", Dagens Nyheter 13/1, 2005.
041213 "Konsten och vetenskapen: dialog om en världsbild", Ikoner nr 6, 2004.
041117 "Självklart har Rylanders forskning styrts av tobaksindustrin" ("Rylander's research has certainly been controlled by the tobacco industry"), Dagens Medicin nr 47, 17/11 2004.
041014 "Luther i kamp mot pirater", Kyrkans Tidning nr 42, 2004.
040817 "Ska någon annan få berika sig på ditt arbete?", Svenska Dagbladet 17/8, 2004.
040422 "[Industrins hemliga forskarkonsulter]", OBS, Sveriges Radio, P1, 22/4 2004.
040309 "[Science fiction-serien: Gårdagens morgondagar och dagens ]", OBS, Sveriges Radio, P1, 9/3 2004.
040109 "[Serien bortglömda författare: Uno Eng ]", OBS, Sveriges Radio, P1, 9/1 2004.
030715  [Svar till JK:] "Ingen skuld, inget ansvar", Dagens Nyheter, 15/7 2003.
030706 "Staten gör aldrig fel" [om JK och de neurosedynskadade], Dagens Nyheter, Essä, 6/7 2003.
030623 "Fritt fram anklaga Rylander för fusk [Förtalsdomen i Rylanderaffären ogiltigförklarad]", Dagens Forskning nr 13, 23-24/6 2003.
030623 "BMJ publicerade tobakssponsrad artikel: Het strid om ny tobaksstudie", Dagens Forskning nr 13, 23-24/6 2003.
030612 "Information om information: från kuvert av lera till metataggar på webben", Ikoner, nr 3, 2003.
030603 "[Har du blivit googlad? ]", OBS, Sveriges Radio, P1, 3/6 2003.
030221 "Den första e-boken kom redan 1970", Computer Sweden nr 20, 21/2 2003.
030120 "Rylander vann även andra ronden i förtalsmålet", Dagens Forskning nr 2, 20-21/1 2003.
030107 "Genèves universitet granskar Rylander", Dagens Forskning nr 1, 7-8/1 2003.
030107 "När livet tog en annan väg: En sjukdomshistoria" ("A life redirected: The story of an illness"), The Art Bin nr 23, 7/1 2003.
030107 "Konsensus och kanariefåglar: Om den medicinska forskningen och dess lojaliteter" ("Consensus and canaries: About medical science and its loyalties"), The Art Bin nr 23, 7/1 2003.
020826 "Ragnar Rylander har villigt erbjudit sina tjänster" ("Ragnar Rylander has willingly offered his services"), Dagens Forskning nr 16, 26-27/8 2002.
020610 "Philip Morris gav hemliga anslag till svensk professor" ("Philip Morris assigned secret grants to Swedish professor"), Dagens Forskning nr 12, 10-11/6 2002.
020402 "WWW - från nätverk till världshjärna", Dagens Forskning nr 7, 2-3/4 2002.
020227 "[Anmälan av Vernor Vinges 'True Names']", Kulturnytt, Sveriges Radio, P1, 27/2 2002.
020204 "När datorn lärt sig säga kanske", Computer Sweden nr 14, 4/2 2002.
020114 "[Kan Internet hjälpa utvecklingsländerna att utvecklas?]", OBS Kulturkvarten, Sveriges Radio, P1, 14/1 2002.
011210 "Författarna och den ointellektuella datorn", Ikoner, nr 6, 2001.
011002 "[Terroristerna, nätverken och det öppna samhället]", OBS Kulturkvarten, Sveriges Radio, P1, 2/10 2001.
010501 "Den självförstörande boken", Kulturnät Sverige, Magasinet 4/2001.
001222 "Ska vi få fler datalagar som föds gamla?", Svenska Dagbladet/Kultur 22/12 2000.
000915 "Att bevara samtiden å framtidens vägnar", Ikoner, nr 4, 2000.
000621 "Ett helt universum uppenbarat i en fotnot", Sydsvenska Dagbladet/Kultur 21/6 2000.
000509 "Hypertext: Ett ungt medium där de stora författarna kommer", SvD/KUL 9/5 2000.
000506 "Snart vet alla hur - men inte varför", SvD/Samtider, 6/5 2000.
000418 " Fem år med Art Bin: Hur det började - och varför" ("The Art Bin turns five: How it all started - and why"), The Art Bin nr 21/22, 18/4 2000.
000418 "Max Klinger - originalet, symbolen och fetischen" ("Max Klinger - original, symbol, and fetish"), The Art Bin nr 21/22, 18/4 2000.
000418 "Max Klinger: 'En handske' - 10 'psykedeliska' etsningar från 1881" ("Max Klinger: 'A Glove' - 10 'psychedelic' etchings from 1881"), The Art Bin nr 21/22, 18/4 2000.
000418 "E. G. Geijer som skolpolitiker: Kunskapssamhället och avfallet till liberalismen", The Art Bin nr 21/22, 18/4 2000.
991200 "Self-publishing - publicera själv eller publicera sig själv?" (with English abstract), Human IT 3/1999.
991130 "Vad intet öga har sett och intet öra hört" ("What no eye has seen, nor ear heard"), The Art Bin nr 20, 30/11 1999.
991125 "Konsten att låsa köksdörren på nätet", Sydsvenska Dagbladet 25/11 1999.
991027 "Göm inte undan webbplatsens godbitar", Kultur.nu 27/10 1999.
991001 "Den personliga uppgiften - offentlig, uthängd eller skyddad?", Tidskrift för Folkets rättigheter 2/1999 (utökad version av art. ur The Art Bin 16, 981026, tillagt material har här markerats med rött.)
990915 "I skuggan av böcker" (samtal om e-publicering mellan Myrdal, Dahlström, Tallmo), Kultur.nu, mässnummer, september 1999.
990813 "Ordet 'OK' - språkligt virus från USA:s åttonde president" ("The word 'OK' - a linguistic virus from the eighth president of the USA"), The Art Bin 19.
990707 "När författaren och läsaren byter roller", Sydsvenska Dagbladet 7/7 1999.
981221 "Fotnot i en aktuell debatt: Lindahl & Larsson, jag väntar på er kampanj!", The Art Bin 17.
981026 "The web is not a selling medium!", interview with web design expert Jakob Nielsen, The Art Bin 16.
981026 "Den personliga uppgiften - offentlig, uthängd eller skyddad?", om Personuppgiftslagen m.m., The Art Bin 16.
980912 "Tecken för världen" i boken "typos; tekn; teckning", red. Derkert, Johansson, Lundgren, utg. till utställning 12/9 1998.
980911 "Automatisk översättning är bara början" Computer Sweden 70/1998
980604 "-Funktion ska gå före flashig design" (intervju m. Jakob Nielsen), Resumé 23/1998
980430 "Användarna tröttnar på störande webannonser", Resumé 18/1998/k
980418 "Svenska Nationalencyklopedin - kunskapsarv på CD-ROM", The Art Bin 15/rec
980418 "Knowledge-on-demand: Kan kunskap stängas av och sättas på - och lagras utanför den mänskliga hjärnan?"; "Knowledge-on-demand: Can knowledge be switched on and off - and can it be stored outside of our heads?", The Art Bin 15
980418 "Anti-Babel på Internet"; "The Debabelizing of the Internet" (Om datoriserad översättning, läsmaskiner m.m.), The Art Bin 15
980300 "Tidskriftsfloran på Internet - mycket är bra och det mesta är ännu gratis!", BiblioTbladet (Örebro Länsbibliotek), 1/1998
971230 "Fiktionens nya rum - om litteraturen i interaktivitetens tidevarv", Human IT 4/1997/e (English abstract: The New Rooms of Fiction)
971120 "På väg mot relativa sanningar", Fotografi 9/1997/k
971020 "Peter Marin skärskådar världen med röntgenblick", "I Focus", Fujifilms internetpublikation
970924 "Dina vänner är mina vänner", DN/KUL/n
970902 "Digital jukebox med svensk rock", DN/KUL/n
970811 "Till frågan om vänsterns skuld, den revolutionära sekterismen och renegaternas tystnad"; "On the Question of the Guilt of the New Left, Revolutionary Sectarianism, and the Silence of the Renegades",* The Art Bin 13
970803 "NRoB på nätet" (om New York Review of Books) DN/KUL/n
970727 "Det svenska nätet är dammsuget", DN/KUL/k
970719 "Lätt att gå vilse bland finesserna" (om Nationalencyklopedins ordbok på CD-ROM), DN/KUL/rec
970617 "Marshall McLuhan får nytt liv i nya medier", Dagens IT/k/rec
970514 "Offentlig hemlighet", Expressen/KUL
970500 "Lagstiftarna får yrsel av digitala medier", Resumé 19/1997/k
970423 "Eric Ericson - 50 år med Kammarkören"; "Eric Ericson- 50 years with the Chamber Choir" (tills. m. Hans-Gunnar Peterson),* The Art Bin 12
970400 "Man mår som sin dator", CAP & Design, 3/1997/k
970325 "Datalagsutredningen offrar öppenheten", Dagens IT
970311 "Affärskultur krockar med internetkultur", Dagens IT
961219 "Nytt om WIPO-förslaget. Förnuftet segrade!"; "News on the WIPO-proposal: Reason prevailed!",* The Art Bin 10
961219 "Det våras för Bettie Page"; "The Bettie Page Revival",* The Art Bin 10
961217 "WIPO-förslag kan göra musklicket olagligt", Dagens IT/k
961114 "Copyright Alert" *; "Varning copyright", The Art Bin 9
961112 "Upphovsrätt med förhinder", DN/KUL
960926 "Eudora: How a Southern writer came to lend her name to a computer program", The Art Bin 8 *
960926 "@ - A Sign of the Times" (övers. och bearb. av SvD 941003), The Art Bin 8 *
960926 "@ - ett tecken i tiden" (även SvD 941003), The Art Bin 8 *
960926 "Vår röst - ett fantastiskt instrument" (repris av 800400), The Art Bin 8
960926 "Marie Selander - sjungande professor"; "Marie Selander - the singing professor",* The Art Bin 8
960926 "Female troubadour in the 13th century: Condesa de Dia" *; "Kvinnlig trubadur på 1200-talet: Condesa de Dia", The Art Bin 8
960600 "Ut på nätet med verksamheten!", eMagasin 6/1996/k
960401 "Image-map ger dålig image", SvD/NÄR/k
960224 "En kväll i varuhuset med bröderna Muzak", SvD/MARG/k
960200 "Fångad av en såpopera", SvD/TID 1-2/1996/k
960115 "Man kan inte skära guld med täljkniv på Internet (Öppet brev till Encyclopedia Britannica)", SvD/NÄR/k
960100 "Och hur hittar man www-adressen?", Nollnollsju (Tele2) 1/1996/k
960100 "@ - A Sign of the Times", Scripta, USA (övers. och bearb. av SvD 941003) *
951218 "Relation ny kraft på nätet", SvD/NÄR/rec
951106 "Mycket bra om Internet från attachéer i USA", SvD/NÄR/rec
951100 "Internet speglar vår egen värld", Resumé 47/1995/k
951100 "e-post som kosmetika", Resumé 44/1995/k
951023 "Paradox när IT är utan I", SvD/NÄR/k
951000 "The Art Bin - en digital kulturtidskrift", Kulturrådet 4/1995
950926 "Nog med ni", SvD/MARG/k
950904 "Viskningar hörs bättre än rop", SvD/NÄR
950900 "Först kom Bill Gates och Microsoft: Blir det Marc Andreessen och Netscape nu?", Resumé 36/1995
950828 "Att synas på nätet en nyckelfråga", SvD/NÄR
950821 "Stora förhoppningar på Internet, SvD/NÄR
950814 "Information på Internet är ofta affischer i skogen", SvD/NÄR
950710 "A son's long good-bye - About the writings of Peter Handke (until Die Wiederholung, 1986)" (utökad och översatt version. av SvD 880923), The Art Bin 2 *
950600 "Välkommen till de elektroniska tidskrifternas värld!" Biblioteksbladet 6/1995
950600 "Internet - från lekstuga till seriös marknadsplats?", Länspressen 6/95/k
950508 "Turboeffekt på elektronisk insändarsida", SvD/NÄR/k
950418 "I. The electronic age - on the verge of total memory loss?", 950418 "II. The hacker - archaeologist of the future?", 950418 "III. Dare we trust the authenticity of electronic texts?" (övers. och bearb. av SvD 940119, 940123, 940126), The Art Bin 1 *
950418 "Jens August Schade: Den kosmiske barden" (även Radix 3/89), The Art Bin 1
950418 "En sons långa farväl - något om Peter Handkes författarskap", (ngt utökad version. av SvD 880923), The Art Bin 1
950326 "Utan katalogisering finns ingen bok", SvD/KUL
950320 "Ambitiös katalog har svällt rejält", SvD/NÄR/rec
950306 "Apple anklagas för censur", SvD/NÄR/n
950300 "Grafisk formlöshet på Internet", Resumé 10/1995/k
950227 "Nytt motmedel mot hackers", SvD/NÄR/n
950227 "Kinaskolor inkopplade på nätet", SvD/NÄR/n
950220 "Läkarkonsultation via Internet", SvD/NÄR/n
950201 "TV-apparaten som dödar tittaren", SvD/KUL/n
950123 "Konsument får makt i Internet", SvD/NÄR/k
950100 "@ - A Sign of the Times", Spectrum, USA (övers. och bearb. av SvD 941003) *
941212 "Man måste tänka även i IT-tider ...", SvD/KUL/replik
941127 "Allt från sex till finkultur på Internet", SvD/KUL
941102 "Eco och datavärlden", SvD/KUL/n
941018 "Bokmässa inför digital kultursalong", SvD/KUL/n
941009 "Drömmen om den tänkande maskinen", SvD/KUL/str
941003 "Ett litet tecken hemmahörande i tiden", SvD/KUL
941000 "Elektroniska motorvägar - och bakgator", Resumé 42/1994/k
940916 "Om det könsligt korrekta", SvD/Samtider
940915 "IT-revolutionen ingen stor valfråga", SvD/KUL/str
940900 "Interaktivitet är mest irriterande", Resumé 37/1994/k
940626 "Proteststorm mot Clintons chips", SvD/KUL/k
940612 "CD-rom suger musten ur Python", SvD/KUL/n
940609 "Interaktiv prins för CD-ROM-ägare", SvD/KUL/n
940602 "Encyclopaedia Britannica på CD-ROM", SvD/KUL/n
940508 "Engelska språket på tunn liten skiva", SvD/KUL/str
940500 "CD-ROM: En guldgruva för marknadsförare", Resumé/Marknad 5/1994
940200 "Dålig design gör konsumenten förbannad", Resumé/Marknad 2/1994
940126 "Elektroniska dokument ska arkiveras", SvD/KUL/n
940123 "Kan vi lita på datorns texter?" SvD/KUL
940119 "Blir framtidens arkeolog en hacker?" SvD/KUL
940116 "Om datorerna skulle tappa minnet ..." SvD/KUL
931220 "‘Engelska’ och ’svenska’ citat", Svenska Macpressen 12/1993/k
931204 "Den løgnagtige kopi", Politiken/KUL (se även 940123, 950418)
931127 "Fremtidens arkæolog er hacker", Politiken/KUL (se även 940119, 950418)
931125 "Behovet av lärare kvarstår", SvD/LED/brev
931120 "Det digitale bibliotek" Politiken/KUL (se även 940116, 950418)
931008 "Att sätta punkt först" Svenska Macpressen 9/1993/k
930921 "Ett nytt konstnärligt medium håller på att uppstå", SvD/KUL
930920 "Dom som inte skiljer på de och dem", Svenska Macpressen 8/1993/k
930831 "And the winner is ...", Svenska Macpressen 7/1993/k
930800 "Thoughts on the Electronic Revolution", Apple Library Users Group Newsletter 4/1993 *
930615 "Drömmen att slippa tänka själv", Svenska Macpressen 6/1993/k
930521 "Med såsfläckar på slipsen", Svenska Macpressen 5/1993/k
930420 "Ang. anv. av div. förk.", Svenska Macpressen 4/1993/k
930319 "Hur man skriver plus och minus", Svenska Macpressen 3/1993/k
921130 "Innan visitkorten trycks", Svenska Macpressen 11/1992/k
921102 "Journalistik i teknikens skugga", Svenska Macpressen 10/1992/k
921009 "Streck värda en tanke", Svenska Macpressen 9/1992/k
920916 "Språklig identitetskris", Svenska Macpressen 8/1992/k
920818 "Född: en dataspråkspalt", Svenska Macpressen 7/1992/k
920615 "Att berätta i artikelns form", Svenska Macpressen 6/1992
920511 "Snygg kerning - visst, men vad skall det stå?" Svenska Macpressen 5/1992
900100 "Jens-August Schade, den kosmiske barden", Fenix 3/1989/e (tryckt 1990) (tillgänglig i The Art Bin 1)
880929 "Inte vilket ord som helst", SvD/KUL/replik
880923 "Peter Handke: En sons långa farväl", SvD/KUL/str (ngt utökad version finns i Art Bin 1, 950418)
830702 "Årstid", Expressen/KUL/dikt
820706 "James Joyce under luppen", Sydsvenska Dagbladet/KUL
820623 "Bloomsday i Dublin", Riksradion P1, OBS-inslag
820428 "Frijazzen i medvind", Expressen/KUL/rec (Strid, Söderberg, Position Alpha m.fl.)
820425 "Hans-Ola Ericsson skriver ett namn", Expressen/KUL/rec ("J' écris ton nom")
820420 "Vad var det jag sa?", Expressen/KUL/n
820420 "Späd men jordbunden Purcell och en symfoni för framtiden", Expressen/KUL/rec (Purcell, Edlund, Hermanson)
820403 "Elektroniskt hitom, bortom", Expressen/KUL/rec (EMS-elever)
820400 "Helvetet speglat i himlen", Hifi & Musik 4/1982/rec (Sandströms requiem)
820329 "En påvedotters vackra ack och ve", Expressen/KUL/rec (Joan Sutherland)
820328 (Överrubrik för tre skribenters recensioner:) "Svensk musikvår i jacka och keps" (Hans-Ola Ericsson) Expressen/KUL/rec
820323 "Lunga, flöjt - orgel", Expressen/KUL/rec (orgelfestivalen: Szathmáry, Kee, Rogg)
820310 "Westbrook/Blake: 'Bright as fire' (Original records)", Expressen/BEK/rec
820307 "... och violinen blir en clown som ler med sitt hjärteblod" (Olof FRanzéns "Saiva"; "Operaria", Persson, Scholtz m.fl.) Expressen/KUL/rec
820304 "Joyce som gatuteater", Expressen/KUL
820226 "Hoppsan!", Expressen/Getingguiden (Lokomotiv Konkret på Studion)
820225 "Klanglig kubism, sorglös nonchalans", Expressen/KUL/rec (Stravinskij/Dominique, Lyng m.fl.)
820224 "Sergey Kuryokhin: 'The Ways of Freedom' (Leo records)", Expressen/BEK/n/rec
820220 "Tätt spel med driv", Expressen/KUL/rec (Univers Zero)
820216 "Blomstedt i Berwaldhallen: Glasklar", Expressen/KUL/rec (Hovland, Schumann)
820213 "I Ching - uråldrig kinesisk visdom gömd i växtstjälkar", Expressen/KUL/rec (sv. övers. av I Ching)
820202 "J Joyce 2 februari 1882-13 januari 1941", Expressen/KUL/dikt
820200 "Hundraåringar i Berwaldhallen och på Konserthuset", Expressen/KUL/rec (Szymanowski/Ribera, Marsh/Electric Phoenix) (datum osäkert)
811209 "Djävulen, Brahms och en resa till jordens inre", Expressen/KUL/rec (Freskkvartetten, Isaac Stern, Åke Parmerud)
811200 "Fiktionens möjligheter: Susan Sontag", Radix 2/1981/e
811124 "Svårt vara Gud", Expressen/KUL/rec (J.G. Ballard: Drömbolaget)
811119 "Hill-oratoriet på Musikmuseet: Familjedrama som miniatyr", Expressen/KUL/rec
811101 "Gammalt men äkta" ("Music from the Armada Years"/Academy of Ancient Music/Hesperion XX; "Venice Preserv'd"/Academy of Ancient Music), Hifi & Musik 11/1981/rec
811021 "Tätheten kvar i våroffer", Expressen/BEK/rec (Achatz)
811021 "Lurendrejeri på ambassadnivå", Expressen/KUL/rec (indonesisk konsert)
811013 "Jazz i öst och väst", Expressen/KUL/rec (Ganelin, Tarasov, Tjekasin/Chadbourne)
811008 "Kunskap på bredden", Expressen/KUL/n (om Nationalencyklopedin)
811007 "Karl-Erik Tallmo på elektronmusikfestival: Den inre rymdens musik", Expressen/KUL/rec
810921 "Dubbelbruset Melnyk", Expressen/KUL/rec (Lubomyr Melnyk)
810911 "Dhrupad på Mariahissen", Expressen/KUL/rec (Ustad Fariduddin Dagar)
810901 "Knappnålen", Expressen/KUL/dikt
810831 "Bombastisk Moondog", Expressen/KUL/rec
810829 "Musiken står stilla som en skulptur", Expressen/KUL/rec (Phil Niblock)
810812 "Hur illa lät musiken förr?", Expressen/KUL/rec (Drottninghoms barockensemble/Nationalmusei kammarorkester)
810809 "En bild - ett möte", Expressen/KUL
810731 "Salongernas musik", Expressen/KUL/rec (Symposium Musicum, Prag)
810718 "Sommar i Stockholm (1)", Expressen/KUL/n/rec (Jakob Lindberg/Jacob Moscovicz)
810709 "Med Mozart i flykten", Expressen/KUL/rec (Leygraf/Gazarian)
810630 "Musikaliskt mikro- och makrokosmos", Expressen/KUL/rec (Crumb-Lindgren/Dahlman)
810627 "Karl-Erik Tallmo lyssnar på Moondog: Visdom och besvärjelser", Expressen/KUL
810605 "Fan ta tornet i Pisa", Expressen/KUL/rec (S : Om fotografi)
810604 "Själen på fri fot", Expressen/KUL/rec (Eurythmium Stuttgart)
810519 "'In C' igen", Expressen/KUL/n
810502 "Gnistrande känslosvall" (Orff: "Carmina Burana", "Catulli Carmina"/Jochum), Hifi & Musik 5/1981/rec
810501 "Lyssna på fyra och fem" (Takemitsu: "Quatrain/A Flock ..."/Ozawa), Hifi & Musik 5/1981/rec
810414 "Tre strängar har shamisen", Expressen/KUL/rec (Kroumata, New Phonic Art m.m)
810402 "Rubbet av Ruggles" ("The Complete Music of Carl Ruggles"), Hifi & Musik 4/1981/rec
810402 "Äntligen på skiva", Expressen/KUL/rec (Nya Ljudbolaget)
810401 "Consort!" ("Consort Music of the English Renaissance"/Extempore; "Consort Music by John Jenkins"/Ars Nova), Hifi & Musik 4/1981/rec
810326 "Fågelfri musik i stor stilblandning", Expressen/KUL/rec (Frimusik, Nybropaviljongen)
810323 "Entusiastiskt uppror mot auktoriteter", Expressen/KUL/rec (Sartres "Flugorna" - R. Looft)
810312 "Simmar lugnt och vant i modernismens vatten", Expressen/KUL/rec (Mats Persson, Dror Feiler, Per Lyng)
810302 "Stjärnor" (Stockhausen: "Sternklang", "Sirius"), Hifi & Musik 3/1981/rec
810301 "Mässor" ("Missa Tournai/Missa Barcelona"/Pro Cantione Antiqua), Hifi & Musik 3/1981/rec
810227 "När operan drar in i kyrkan", Expressen/KUL/rec (Monteverdi/Öhrwall)
810224 "Fri musik utan hem", Expressen/KUL/rec (Fontana Mix/Boojwah Kids/Lokomotiv Konkret)
810204 "Sensationslös tävling om ny svensk kammarmusik", Expressen/KUL/rec
810201 "Virtuost piano" (Ligeti: "Drei Stücke ..."; Zimmermann: "Perspektiven"/Kontarsky), Hifi & Musik 2/1981/rec
810101 "Hofstadter's 'Gödel, Escher, Bach'", Hifi & Musik 1/1981/rec
801201 "Munkar igen" (Påsk på berget Athos vol 2 & 3), Hifi & Musik 12/1980/rec
801115 "Kusligt...", Expressen/KUL/rec (S Reich: Music for a Large Ensemble)
801102 "Mer Glass-musik" (Glass: "Dances nos 1 & 3"), Hifi & Musik 11/1980/rec
801101 "Minimalist-opera" (Glass: "Einstein on the Beach"), Hifi & Musik 11/1980/rec
801011 "Visselsymfonier och frustande lokomotiv", Expressen/KUL/rec (Lokomotiv Konkret)
801006 "Kultplatser" (Krause: "Citadels"), Hifi & Musik 10/1980/rec
801005 "Fin och svulstig" (Charpentier: "Le Jugement Dernier"/Corboz), Hifi & Musik 10/1980/rec
801004 "Underskattade Altschul" ("Somewhere Else"), Hifi & Musik 10/1980/rec
801003 "Nya Terry Riley" ("Shri Camel"), Hifi & Musik 10/1980/rec
801002 "Svart kammarmusik" (John Carter: "Variations"), Hifi & Musik 10/1980/rec
801001 "Bunuelskt" (Art Bears: "Winter Songs"), Hifi & Musik 10/1980/rec
800902 "Musikalisk energi" (Pierre Favre: "Santana"), Hifi & Musik 9/1980/rec
800901 "Java-musik" ("Flute and Gamelan of West Java"), Hifi & Musik 9/1980/rec
800900 "Klostret på Sågtandsberget", Hifi & Musik 9/1980/k
800806 "Reptilrock", Aftonbladet/KUL/Innerspalten
800805 "Halva skivan håller" (Fred Anderson: "Another Place"), Hifi & Musik 8?/1980/rec
800804 "Koreanskt eldprov" ("Le Kayagum de Park Sang-Won"), Hifi & Musik 8?/1980/rec
800803 "Fem gånger friform" (Globe Unity: "Hamburg '74"; Theurer: "Moon Mood"; Brötzmann et.al: "Three points and a Mountain"; Gumpert: "Echos von Karolinenhof"; Christmann et.al: "Horns"), Hifi & Musik 8/1980/rec
800802 "Marais" (Marais: "Pièces de Viole, vol 2"/Savall, Koopman), Hifi & Musik 8/1980/rec
800801 "Musik för publiken", Aftonbladet/KUL/rec (Henry Kaiser: Outside Pleasure)
800801 "La Susanna" (Stradella: "La Susanna"/Kweksilber-Curtis), Hifi & Musik 8/1980/rec
800721 "Som märken efter naglar i betongen", Aftonbladet/KUL/rec (Tomas Wulff: Trance Dance)
800704 "Måndagsmusik", Aftonbladet/KUL/Innerspalten
800601 "Karneval" (2000 Statues: "The English Channel"), Hifi & Musik 6-7/1980/rec
800505 "Canzoni" (Gabrieli/Guami: "Canzoni da Sonare"), Hifi & Musik 5/1980/rec
800504 "David Murray" (Murray Quartet: "Last of the hipman"), Hifi & Musik 5/1980/rec
800503 "Brötzmann-trio" (Brötzmann/Miller/Moholo: "The nearer the bone, the sweeter the meat"), Hifi & Musik 5/1980/rec
800502 "Satie på skiva" (Ciccolini, Auriacombe, Crochet, de Leeuw), Hifi & Musik 5/1980/rec
800501 "ICP-tentet" ("ICP-tentet in Berlin"), Hifi & Musik 5/1980/rec
800500 "Att ta ner månen", Hifi & Musik 5/1980/k
800403 "Sextettmiljö" (Zorn, Centazzo, Chadbourne et.al.: "Environment for Sextet"), Hifi & Musik 4/1980/rec
800402 "Spännande saxofoner" (Rova/Centazzo: "The Bay Ictus"), Hifi & Musik 4/1980/rec
800401 "En milsten för Murray" (David Murray: "The London Concert"), Hifi & Musik 4/1980/rec
800400 "Vår röst - ett fantastiskt instrument", Hifi & Musik 4/1980
800304 "Mytologi" (Lewis/Ewart: Black Saint), Hifi & Musik 3/1980/rec
800303 "Spännande viljor" ("Steppin' with The World Saxophone Quartet"), Hifi & Musik 3/1980/rec
800302 "Spartanska körer" (Schütz: "Doppelchörige Motetten"/Mauersberger), Hifi & Musik 3/1980/rec
800301 "Balanserat" (Hesperion XX: "Musique de Joye"), Hifi & Musik 3/1980/rec
800300 "Den 43-toniga skalan", Hifi & Musik 3/1980/k
800206 "Henry Cow - musik över gängse gränser", Aftonbladet/KUL
800204 "Musikalisk bankett" (Tanzmusik: Praetorius, Widmann, Schein; Collegium Terpsichore), Hifi & Musik 2/1980/rec
800203 "Framtidens underhållningsmusik" (Ulrich Gumpert: "'N Tango für Gitti"), Hifi & Musik 2/1980/rec
800202 "Rysk opera" (Paliashvily: "Absalom and Etery"/Mirzchulava), Hifi & Musik 2/1980/rec
800201 "Dialektiskt" (Hemphill/Wadud live in New York), Hifi & Musik 2/1980/rec
800200 "Gamelanorkestern", Hifi & Musik 2/1980
800200 "Opera på Java", Hifi & Musik 2/1980/k
800102 "Smyglyssna" (The Sea Ensemble: "After Nature"), Hifi & Musik 1/1980/rec
800101 "Språkets och dödens uttryck: Edward Kienholz", Radix 4/1979/e (tryckt 1980)
800101 "Maskinmusik" (White/Bryars: "Machine Music", Obscure 8), Hifi & Musik 1/1980/rec
800100 "Buck Rogers", ETC 1/1980/rec
791203 "Moderna körverk" ("Twixt dream and reality", Bromma kammarkör), Hifi & Musik 12/1979/rec
791202 "Musikdistribution" (Berio: "Nones" m.m./Berio-Boulez), Hifi & Musik 12/1979/rec
791201 "Riter från 1400-talet" (Påsk på berget Athos, Archiv), Hifi & Musik 12/1979/rec
791200 "Två typiska instrumentgrupper i Asien: Gongen & brädcittran", Hifi & Musik 12/1979
791128 "Rösten som instrument", Aftonbladet/KUL
791106 "Känslokaskad" (Marosensemblen), Hifi & Musik 11/1979/rec
791105 "Musikaliska spel" (Scheidt: "Ludi Musici"/Hesperion), Hifi & Musik 11/1979/rec
791104 "Sentiment och temperament" (Hesperion XX: "Canciones y Danzas de Espana"), Hifi & Musik 11/1979/rec
791103 "Preparerad gitarr" (Eugene Chadbourne: "Solo acoustic guitar volume 1 & 2"), Hifi & Musik 11/1979/rec
791102 "Svikt behövs" (Strauss-valser i arr. av Schönberg/Berg/Webern; Ensemble 13 samt Boston Symphony Chamber Players), Hifi & Musik 11/1979/rec
791101 "Klockringning", Hifi & Musik 11/1979/k
791100 "...stay with it until you dig it ... - Rova Saxophone Quartet", Hjärnstorm 7-8/1979
791003 "Vital spansk barock" (Hesperion XX: "El Barroco Espanol"), Hifi & Musik 10/1979/rec
791002 "Kvinnliga trubadurer" (Hesperion XX: "Cansós de Trobairitz"), Hifi & Musik 10/1979/rec
791001 "Astrologisk musik" (Gerhard: "Libra, Gemini, Leo"), Hifi & Musik 10/1979/rec
790904 "Landskap med klockstaplar" (Nono: "... sofferte onde serene ..."), Hifi & Musik 9/1979/rec
790903 "Utmärkt studiematerial" (Henze: "Voices"), Hifi & Musik 9/1979/rec
790902 "Improvisationsmusik" (Centazzo: "USA Concerts"), Hifi & Musik 9/1979/rec
790901 "Metafysiskt verk" (Ferneyhough: "Transit"), Hifi & Musik 9/1979/rec
790900 "Lokomotiv", ETC 4/1979/rec
790900 "Ett minne för livet", Hifi & Musik 9/1979/k
790900 "Preparera ditt piano!", Hifi & Musik 9/1979
790831 "Musik över alla gränser", Aftonbladet/FiF
790829 "Gammal dansmusik från Java - det är intensiv dramatik!", Aftonbladet/KUL
790825 "Pling-Plong? Läsning för er som har fördomar om asiatisk musik", Aftonbladet/KUL
790803 "Festivaljazz" (Braxton/Lewis: "Elements of Surprise"), Hifi & Musik 8/1979/rec
790802 "Omväxlande box" (Lutoslawski: "Werke für Orchester" 6-LP), Hifi & Musik 8/1979/rec
790801 "Ung-klassicist" (Busoni: "Six Sonatinas for Piano"/Jacobs), Hifi & Musik 8/1979/rec
790703 "Kvinnliga trubadurer på den erotiska marknaden", Aftonbladet/KUL/rec (Hesperion XX: Cansos de Trobairitz)
790700 "Amerikansk musik, vad är det egentligen?" ETC 3/1979/k
790604 "Folkliga danser" (John Playford: "The English Dancing Master"), Hifi & Musik 6-7/1979/rec
790603 "Visartade melodier" (Leroy Jenkins: "The Legend of Ai Glatson"), Hifi & Musik 6-7/1979/rec
790602 "Tysk frukt" (Heinrichs, Kuchenbuch, Rilling: "OHPSST"), Hifi & Musik 6-7/1979/rec
790601 "Svit-musik" (Marcello Melis: "Free to Dance"), Hifi & Musik 6-7/1979/rec
790600 "Jazz är farligt", ETC 7/1979
790600 "Ökat intresse för tidig musik", Hifi & Musik 6-7/1979/k
790504 "Frijazzen tågar fram" (Lokomotiv Konkret: "Stockholm, Augusti 1978"), Hifi & Musik 5/1979/rec
790503 "Barock spelstil" (Original instruments: Viola da Gamba/Jordi Savall), Hifi & Musik 5/1979/rec
790502 "Kammarmusikrock" (Univers Zero), Hifi & Musik 5/1979/rec
790501 "Samtal, pjäs, diskussion" (Roscoe Mitchell: "Noonah", "LRG/THe Maze"), Hifi & Musik 5/1979/rec
790500 "Stålmanen" (sic) ETC 2/1979/rec Stålmannen
790428 "Den försummade jazzen", Aftonbladet/KUL/rec (Valerie Wilmer: As Serious as Your Life)
790402 "Möjligheternas opera" (Berg: Lulu/Dohnányi), Hifi & Musik 4/1979/rec
790402 "Hövisk dansmusik" (Collegium Aureum: "Tanzmusik der Renaissance"), Hifi & Musik 4/1979/rec
790401 "Rolig 1600-talsmusik" (Clemencic Consort: "Dances Anciennes de Hongrie"), Hifi & Musik 4/1979/rec
790401 "Legender på skiva" (Studio der frühen Musik: "Ludi Sancti Nicolai"), Hifi & Musik 4/1979/rec
790401 "Åskådaren blir en detektiv som letar efter spår bland fimpar och foton", Aftonbladet/KUL/rec (Kienholz/Louisiana)
790400 "Braxtons musikgrafik", Hifi & Musik 4/1979/k
790313 "David Munrow - Självlärt geni", Aftonbladet/KUL
790302 "Lyssna mellan raderna" (Webern: Opus 1-31), Hifi & Musik 3/1979/rec
790301 "Pretentiöst men suggestivt" (Bodin: "For Jon"), Hifi & Musik 3/1979/rec
790204 "Nyupptäckt barockmusik" (Zelenka: Orkesterverk 3-LP), Hifi & Musik 2/1979/rec
790203 "Piano-klink" (Palestine: "Strumming Music"), Hifi & Musik 2/1979/rec
790202 "Shakespeare till luta" (Bowman/Tyler: "Songs in Shakespeare's Plays), Hifi & Musik 2/1979/rec
790201 "Dystert men suggestivt" (Phillips: "IRMA"/Bryars: "Titanic" Obscure 9/1), Hifi & Musik 2/1979/rec
790104 "Expressivt" (Konrad Boehmer: "Song from afar"), Hifi & Musik 1/1979/rec
790103 "Höviskt" (Munrow: "Machaut and his age"), Hifi & Musik 1/1979/rec
790102 "Modernism" (Steel/Cage, Obscure 5), Hifi & Musik 1/1979/rec
790101 "Min musik" Hifi & Musik 1/1979/k
781201 "Den övermänskliga kärlekens musik" (Messiaen: "Turangalila"), Hifi & Musik 12/1978/rec
781200 "Erik Satie - alltid före sin tid", Hifi & Musik 12/1978
781101 "Öppna öronen" (Reich: "Music for 18 Musicians"), Hifi & Musik 11/1978/rec
781100 "På kryss", ETC 6/1978 ("prosadikt" med foto)
781002 "Infernaliska horn" (Xenakis: "Synaphai"; Ligeti: "Melodien"), Hifi & Musik 10/1978/rec
781001 "Satir" (Satie; de Leeuw/Takahashi), Hifi & Musik 10/1978/rec
780901 "Preparera ditt piano" (François Tusques, "Le piano prépare"), Hifi & Musik 9/1978/rec
780900 "Polisens dag", (fotoreportage), ETC 5/1978
770600 "Avant-Garde", Levande livet nr 3/1977
760800 "Stort intresse för exklusiv jazz", Tonfallet 13/1976
741112 "Musik kan vara farligt", Ungkommunisten 19/1974
730600 "Nazist huvudtalare på Milokonferens", Soldattidningen 10/1973
700203 "Teater-Bio: Mackennas guld", Karlskoga-Kuriren/rec
700130 "Bergmans 'Tystnaden' första filmen i filmstudieprogram", Karlskoga-Kuriren
700121 "91:an trogen reprisfigur", Karlskoga-Kuriren
700120 "Saga: 5 för hämnden", Karlskoga-Kuriren/rec
700113 "Farligt 'skräp' på matinéerna", Karlskoga-Kuriren
700108 "Kungsbio: Den vilda jakten på likbilen", Karlskoga-Kuriren/rec
691227 "Saga: Easy Rider", Karlskoga-Kuriren/rec
691216 "Koncentrationsläsning väcker studieintresset", Karlskoga-Kuriren (tills. m. L. Eriksson)
691204 "Kungsbio: Vampyrens blod", Karlskoga-Kuriren/rec
691125 "Kungsbio: Zigenarliv", Karlskoga-Kuriren/rec
691121 "'Chappaqua' visas på film-studion", Karlskoga-Kuriren
691120 "Kungsbio: Catherine", Karlskoga-Kuriren/rec
691027 "Delade åsikter om filmstudioprogram", Karlskoga-Kuriren
691024 "Filmstudion ska ge Utflykt i det röda", Karlskoga-Kuriren
691018 "Omstridd kulturchef gästade Karlskoga", Karlskoga-Kuriren/rec
691010 "Antonioni-film på filmstudion", Karlskoga-Kuriren
691008 "Kärlekens språk, upplysningsfilmen som blir kassapjäs", Karlskoga-Kuriren/rec
690929 "Lam debatt efter pjäs om knarket", Karlskoga-Kuriren/rec
690926 "Filmstudion visar om gamla tidlösa pärlor", Karlskoga-Kuriren
690925 "Sagabio: Det djävulska huset", Karlskoga-Kuriren/rec
690923 "Saga: Våld utan nåd", Karlskoga-Kuriren/rec 

[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]