Karl-Erik Tallmo,
referens/reference

e-mail:

 

 
 Detta är referenssidor med mina artiklar, samt en del litterära texter och pågående arbeten, dit jag hänvisar folk som behöver läsa något utan att deras e-postbrevlådor översvämmas. Här kan de själva göra ett urval.
 
 These are a few reference pages for people who, for some reason, wish to look at my articles, literary works or experiments, works in progress etc. Thus I do not need to flood their mailboxes with large files, they may choose what they want to read. Some texts are in English.
 
    
Artikelarkiv/Article Archive

Tidnings- och tidskriftsartiklar från 1969 och framåt. Allmänna kulturartiklar, musikrecensioner, kolumner, IT-debatt m.m.

 • Newspaper and magazine articles from 1969 on (some are in English).

   
  Föredrag/Lectures

  Utdrag ur några föredrag och inledningsanföranden från 1994 och framåt. Om IT, upphovsrätt, informationsfrihet, bevarandeproblematik, dokumenthantering, marknadsföring, elektronisk publicering m.m.

 • A few lectures from 1994 on, about e-publishing, net law, marketing, freedom of speech, epistemological and preservational problems in the digital world. Translated into English, some in extenso, some with a few quotations only.

   
  From Gorgias to Gore

  A research project about the history of distribution of information and knowledge and its implications on social life, mentality etc.

   
  Personal résumé (Curriculum vitae)

  English only. Meritförteckning, endast på engelska.

   
  Opublicerat/Unpublished/Work in progress

  Skönlitterära texter under arbete (i långsamt takt). Material från 80-90-tal. (Se också denna halvhemliga URL, med nyare material.)
  Fictional work in (very slow) progress. Stuff from the 80's and 90's. Another URL with some newer material, semipublic, semipublished.

   

 •  
      
  ON REQUEST:

  Some hints on Swedish usage

  Hints for avoiding anglicisms in Swedish. The text itself is in Swedish.

  PÅ BEGÄRAN:

  Spåktips om engelsk påverkan i svenskan

  De som ofta använder både svenska och engelska kan förhoppningsvis ha nytta av dessa råd om hur man undviker "svengelska".
   

   
      
  Andra språkartiklar
  (publicerade i Svenska Macpressen 1992-93)

 • "Snygg kerning - visst, men vad skall det stå?" Svenska Macpressen 5/1992
 • "Att berätta i artikelns form", Svenska Macpressen 6/1992
 • "Född: en dataspråkspalt", Svenska Macpressen 7/1992
 • "Språklig identitetskris", Svenska Macpressen 8/1992
 • "Streck värda en tanke", Svenska Macpressen 9/1992
 • "Journalistik i teknikens skugga", Svenska Macpressen 10/1992
 • "Innan visitkorten trycks", Svenska Macpressen 11/1992
 • "Ang. anv. av div. förk.", Svenska Macpressen 4/1993
 • "Med såsfläckar på slipsen", Svenska Macpressen 5/1993
 • "Dom som inte skiljer på de och dem", Svenska Macpressen 8/1993
 • "Att sätta punkt först" Svenska Macpressen 9/1993
 • "‘Engelska’ och ’svenska’ citat", Svenska Macpressen 12/1993
    • [e-post: tallmo@nisus.se]