Talar du svengelska?
- undvik anglicismer!

Anglicismer är ord eller fraser som är påverkade av engelska ord eller engelsk grammatik. De är ofta svåra att passa in i svenskt böjningsmönster och är ibland svåra att förstå eller helt missvisande. Stavningen av snarlika ord kan också vara vilsosam.

Se upp med t.ex följande:

  Address är engelska - adress är svenska.

  Deal - skriv hellre överenskommelse, uppgörelse.

  Du och din dator - "Först slår du på strömbrytaren på din dator, därefter letar du rätt på knappen Escape på ditt tangentbord." Att använda "din" på detta sätt, som en onödig bestämning, är en anglicism. Det går lika bra att skriva:

Först slår du på strömbrytaren på datorn, därefter letar du rätt på knappen Escape på tangentbordet.

Men här finns också för många du. Vid översättningar är ofta den korrekta översättningen av "you" inte du utan man:

Du (man) kan inte räkna med att företaget skall ta hand om dig (en) för evigt.

  You och your används på ett helt annat sätt i engelskan än du och din i svenskan. På engelska säger man t.ex. "There is something on your nose." På svenska säger vi:

Du har någonting på näsan (inte "på din näsa").

  Egen, "sin egen bok" - det räcker ofta med sin bok. Se även upp med uttryck som "laga er egen hundmat". Skriv:

Laga hundmaten själv.

  Emellertid inleder sällan meningar på svenska: "Emellertid, när man väl startat motorn kan man ..." Skriv hellre:

När man väl startat motorn kan man emellertid (dock)...

  En läkare. "Han arbetar som en läkare" antyder att han inte är läkare utan bara ger sken av att vara det. Skriv:

Han arbetar som läkare.

  Familjär betyder otvungen, intim, ledig och kan inte användas som det engelska familiar (with) = förtrogen (med).

  Givet betyder i svenskan självklart, ofrånkomligt, obestridligt. "Givet en liksidig triangel...", "Givet en hierarkisk organisation..." är osvenskt och bör utbytas mot

förutsatt, med utgångspunkt i, om vi har/tänker oss/utgår från, villkoret är.

  Hearing - skriv gärna frågestund, utfrågning, förhör.

  Know-how - hellre: kunskap, sakkunskap.

  Konsulting är "svengelska": skriv antingen konsultverksamhet eller det helt engelska consulting.

  Krash är "svengelska" - krasch är svenska.

  Live är numera accepterat i Svenska akademiens ordlista, i t.ex. sammanhanget "en livekonsert", "de spelade live".

  Låsa upp. Se upp med konstruktioner som "de hade redan låst upp beslutet". Det engelska lock up kan inte översättas med låsa upp (vilket skulle motsvara det engelska "unlock"). Det bör här vara låsa, låsa fast (vid), binda (sig vid) eller liknande, annars blir ju betydelsen den rakt motsatta.

  Lämnar. "Tåget lämnar kl. 18.08." "Direktör Wretbrand lämnar också nästa år." I båda fallen bör man skriva avgår. Annars måste ett objekt införas: lämnar stationen; lämnar företaget.

  -person i sammansättningar används inte på samma sätt i svenskan som i engelskan. Skriv alltså inte "talesperson" för "spokesperson" utan hellre talesman, representant o.d.

  Rankning, joggning är den korrekta försvenskningen av "ranking", "jogging". Dock godkänns surfing i Akademiens ordlista.

  Skala (av scale) - skriv förstora och förminska, ändra storlek om läsaren inte är mycket initierad.

  Slogans - pluralis heter detsamma som singularis, slogan (eller sloganer). Dessa ord är dock inte särskilt eleganta konstruktioner. Skriv hellre t.ex.: reklamparoll, reklamfras.

  Stormmolnen (storm clouds) hopar sig inte på svenska, men ovädersmolnen gör det ibland.

  Sälja bra - skriv hellre:

Försäljningen av varan X går bra.

  Upp till honom - skriv:

hans sak, måste han avgöra, etc.

  För mycket participformer är osvenskt: "Han stod där tänkande på just ingenting." Skriv:

Han stod där och tänkte på just ingenting.

Något om engelska titlar i svensk text

Mr, mrs, ms, sir, lord och lady skrivs med liten begynnelsebokstav i svenska texter (mr, mrs och ms utan förkortningspunkt).

I svenskan används inte "capitalization" i lika hög grad som i engelskan, inte ens när det gäller engelska uttryck i en för övrigt svensk text. Undvik t.ex. "Volvo Senior Advisory Board", skriv hellre:

Volvos senior advisory board (obs. svenskt genitiv-s)
Som i första fallet kan man skriva om hela uttrycket kan betraktas som ett namn.

Apostrofgenitiv används inte i svenskan

Engelsk apostrofgenitiv hör inte hemma i svenskan. "Dagmar's nya hatt" är fel. Inte ens när det gäller engelska namn bör man i en svensk text behålla apostrof. Alltså:

Joyces främsta roman. Alices restaurang.

Om det gäller en titel på ett engelskspråkigt verk, måste apostrof dock användas:

Boken "Parkinson's law" är slutsåld.

Språknämnden rekommenderar inte längre att man skriver t.ex. "Marx' ekonomiska teori" eller "Hans' nya cykel". Man kan dock göra det, om tvetydigheter annars uppstår. Det finns ett sådant där exempel som alltid brukar framhållas i språkböcker - skillnaden mellan namnet Andrea och Andreas. I genitiv kan det förstås finnas anledning att skriva Andreas respektive Andreas'. Apostrofen skrivs dock efter s i svenskan, de få gånger man behöver använda tecknet.


Svenska och engelska citat

Tänk också på att man skriver

"Jag kommer på måndag", sade han.

I engelskan skriver man däremot

"I'll be there on Monday," he said.

Ordningsföljden mellan citationstecknet och annan interpunktion skiljer sig alltså. Se vidare artikeln "‘Engelska’ och ’svenska’ citat" ur Svenska Macpressen.


Vill du läsa mer?

Den här typen av språkliga tips och andra skrivregler finns i programmet Skriv rätt (för DOS, Windows och Macintosh), utarbetat av Karl-Erik Tallmo. Det är inte en "grammar checker" utan en snabb elektronisk uppslagsbok, där du snabbt kan slå upp cirka 3 500 olika ord och språkliga problem. Programmet kan beställas från Wordfinder Software i Skövde, e-post info@wordfinder.se, webbplats www.wordfinder.se (telefon +46 470-27772, fax +46 470-27781).

Boken Orden och rubrikerna av Karl-Erik Tallmo innehåller också språkliga tips av den här typen, och dessutom mera beskrivande text om journalistik, svenska i lagar och avtal m.m. Boken kan beställas från förlaget Symposion, telefon 08-38 80 46 eller 0413-609 90.

Två provkapitel ur boken publicerades 1992 i Svenska Macpressen, "Snygg kerning - visst, men vad skall det stå?" och "Att berätta i artikelns form".

Så här ser programmet Skriv rätt ut på skärmen.


[Back to Karl-Erik Tallmo's start page | Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]