Karl-Erik Tallmo,
föredrag

Jag föreläser ofta om Internet ur humanistisk synvinkel, om t.ex. litteraturens nya möjligheter, huruvida vi verkligen kan skaffa kunskap med hjälp av modern IT, bevarande- och autenticitetsproblem vid elektronisk publicering, framtidens läsande, när det privata ställs inför de nya mediernas "hyperoffentlighet" samt publicering av kulturmaterial på Internet, erfarenheter av arbetet med tidskriften The Art Bin m.m.

Se även engelsk presentation hos Guestfinder.

Nedan följer några exempel från de senaste åren (i omvänd tidsordning). Vill du anlita mig som föreläsare eller debattör, skriv till tallmo@nisus.se eller ring 0708-24 44 13.

   
Personuppgiftslagen (PUL) och integriteten

Kort inledning vid utfrågning i Konstitutionsutskottet den 8 dec 1998:

”Vad vi har fått nu är en lag som mest hindrar normal, berättigad hantering av personuppgifter, men som knappast skyddar oss från otillbörlig behandling av sådana. En grundfråga är naturligtvis om en lag över huvud taget kan göra det i den oerhört komplexa värld vi håller på att skapa åt oss .”
 

Läs  mera!
 

 
  
Synestesi - nästa steg efter multimedia?

Anförande vid utställningen "Kosmisk strålning pågår", Stockholms gasverk, 27 sept. 1998:

” Brukar ni se färger när ni lyssnar på musik? Eller kanske känna en viss smak när ni ser en särskild färgkombination? I så fall kanske ni hör till ett rätt exklusivt sällskap av s.k. synesteter. Fenomenet att korskoppla sinnesförnimmelser på det där viset kallas synestesi, vilket kommer från ett grekiskt ord som betyder ungefär 'samtidig förnimmelse'.”
 

Läs  mera!
 

 
 
   
Kommer upphovsrätten att försvinna?

Ur anförande vid Bibliotekariesamfundets konferens om upphovsrätt, Örebro 25 sept. 1998:

”... under många hundra år var notbilden utgångspunkten för interpretens variationer. På den här tiden var det otänkbart att det skulle vara att göra våld på en tonsättares verk om man lade till egna utsmyckningar - det var helt enkelt meningen, en integrerad del i verkets uppförande. En sådan uppdelning mellan en mera fast struktur och en mera temporär och vid varje uppförandetillfälle speciell gestaltning är intressant att begrunda när vi jämför med en del moderna påfund som t.ex. publicering av individuellt skräddarsydda utdrag ur databaser.”
 

Läs  mera!
 

 
  
När upplysningen blev industri

Anförande vid utställningen "Kosmisk strålning pågår", Stockholms gasverk, 20 sept. 1998:

”Historien om Stockholms belysning går tillbaka ungefär till tiden då slottet Tre kronor brann, 1697. Före dess var man nattetid i stort sett hänvisad till månskenet och en och annan ljuslåga som flackade intill någon helgonbild i en husmur. Det måste ha varit för oss obegripligt svart. Man var hänvisad till lyktor och facklor som man bar eller förde med sig i vagn.”
 

Läs  mera!
 

 
 
   
Konsten expanderar på Internet
- och imploderar

Ur gästföreläsning på Konsthögskolan Valand, Göteborg, 3 juni 1998:

”Själv tror jag att synestesin kanske kan vara en intressantare modell för den multimediala designen än den sensoriska fragmentering som nu så ofta blir resultatet.”
 

Läs  mera!
 

 
  
Det elektroniska ordet: ett kunskapsteoretiskt dilemma

Anförande vid "ABM-dagen" om elektronisk publicering vid Kungl. Biblioteket 15 december 1997:

”Att vara välinformerad, som det så ofta heter, behöver inte egentligen betyda att man kan något.”
 

Läs  mera!
 

 
 
   
Upphovsrätten har förändrats förr och kanske får den en ny roll igen ...

Inledning vid paneldebatt om upphovsrätt och informationsfrihet på Restaurang Déjà Vu i Göteborg 29 oktober 1997:

”Upphovsrätt och autenticitetsskydd kommer att gå hand i hand i det digitala informationssamhället.”
 

Läs  mera!
 

 
  
När alla blir publicister ...

Föredrag vid symposiet "Ytringsfrihet og sensur i et globalt perspektiv", Voksenåsen i Oslo den 13 oktober 1997:

”Vi kan klara oss själva, vi vill döma själva, vi vill själva ta del av information och bedöma den, gärna ombud men vi vill kunna kontrollera ombuden också, och vad de läser och skriver mera direkt, och om någon försöker begränsa denna rätt så uppfinner vi något nytt.”
 

Läs  mera!
 

 
 
   
Ändrad informationsspridning ändrar också makten

Ur inledning vid Kulturnät Sveriges konferens om nätjuridik 23 september 1997:

”Experter kontra parlamentariker kontra folket - den treuddiga polariteten är som gjord för en kunskapsutjämning av den typ som de elektroniska nätverken skulle kunna vara bra på.”
 

Läs  mera!
 

 
  
Elektroniska dokument - offentlighet och sekretess

Ur anförande på Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping 2 maj 1996:

”Tidigare har offentlighetsprincipen kunnat vara lite lagom offentlig p g a folks naturliga slöhet ... ”
 

Läs  mera!
 

 
 
  
Om The Art Bin och möjligheterna med elektronisk publicering

Ur inledning till paneldebatt vid Svenska Bibliotekariesamfundets 75-årsjubileum, Uppsala 22 mars 1996:

”Tidskriften är egentligen en osorterad hög med material. All ordning är lokal.”
 

Läs  mera!
 

 
  
Internet som medium för marknadskommunikation

Ur anförande vid seminarium på Uppsala Universitet 25 okt 1995:

” I dag när prutande inte är riktigt kutym längre vill man nog ändå ha känslan av att ha gjort en smart affär.”
 

Läs  mera!
 

 
 
   
Vart är IT på väg? - tillämpningar, visioner, möjligheter och risker

Ur anförande vid Uppsala biblioteksdagar, Uppsala Universitet 27 april 1995:

”Ordet industrialiserades först och lade grunden för den verkliga industrialismen. Kanske förebådar i dag det digitala ordet en mer genomgripande digitalisering av produktion och liv över huvud taget.”
 

Läs  mera!
 

 
  
Det elektroniska dokumentet
- fördelar och problem

Ur anförande vid mässan "Arkiv & dokument", Stockholm 21 mars 1995:

”Journalistens arbetsmetod att söka bekräftelse från två oberoende källor ställs på svåra prov i nätverksåldern. Om man hittar två dokument som bekräftar en uppgift, hur kan man veta att de är oberoende av varandra?”
 

Läs  mera!
 

 
 
   
Arkiv och bevarande i dataåldern

Ur anförande vid invigningen av Göteborgs stadsarkivs nya lokaler 19 april 1994:

”Om 50 år kan våra barnbarn kanske bara läsa omslagstexterna på CD-ROM-skivorna ...”
 

Läs  mera!
 

 
[Back to Karl-Erik Tallmo's start page | Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]