Karl-Erik Tallmo,
föredrag

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Ur anförande vid Uppsala biblioteksdagar, Uppsala universitet 27 april 1995Vart är IT på väg? - tillämpningar, visioner, möjligheter och risker

[...]

Övergången från ett oralt samhälle till ett litterat samhälle medförde stora förändringar i människans sociala liv. Sättet att berätta förändrades t ex eftesom man inte längre behövde kunna memorera texten utantill. Rim och rytm förlorade sin funktionella betydelse och blev mera utsmyckning. Och när det i sten huggna och på papper handskrivna ordet så småningom kunde mångfaldigas i tryck så förändrades samhället åter. Plötsligt kunde informationen spridas i identiska kopior, vilket var något som den handskrivna epoken inte hade kunnat bjuda på. Informationen spreds över landsgänserna och dåtidens kompatibilitetsproblem löstes genom att man skrev på latin (dåtidens ascii, kanske man skulle kunna säga).

I begynnelsen var som bekant ordet och det var ordet som på detta sätt industrialiserades först och lade grunden för den verkliga industrialismen som kom senare. Kanske är det så, även i dag att det digitala ordet förebådar en mer genomgripande digitalisering av produktion och liv över huvud taget. Vi har säkert bara sett början på reproduktion i form av digital inspelningsteknik för ljud och bild, och helt säkert kommer ren produktion att skötas digitalt med metoder vi inte kan förutse i dag, även om vi kan se början till det i form av datorstöd inom t ex arkitektur och industriell design.

”Med de globala nätverken uppstår något nytt som visar det elektroniska dokumentets särdrag.”

När det gäller det elektroniska dokumentet så framstod det mest som en ersättninsteknologi så länge man bara hade det på sin egen dator, den rena ordbehandlingens tidevarav. Man hör ju ofta också anklagelsen att folk inte förstår datorns potential utan använder den som en avancerad skrivmaskin. Och visst har man fått en sorts turboeffekt på skrivandet genom att man kan radera spårlöst och skriva till saker utan att det blir kladdigt och man kan flyta om stycken, återanvända text osv. Men likafullt är det ersättningsteknologi.

Med de globala nätverken uppstår dock något nytt som visar det elektroniska dokumentets särdrag.

Det kan finnas tillgängligt på många platser samtidigt över hela världen. Flera personer kan arbeta med ett dokument samtidigt. Och det kan vara dynamiskt, förändras med tiden, uppdateras med nya fakta, och det kan också se olika ut för olika läsare, en handbok kan presenteras på olika språk för olika nationaliteter, med olika grad av fördjupning och elementära förklaringar beroende på läsarens förkunskaper, för blinda kan det presenteras som blindskrift eller läsas upp med hjälp av syntetiskt tal.

Det där är ju bra. Men det finns förstås också en del problem, vissa av dem rätt allvarliga.

Före ordbehandlingens tidevarv var det svårt att ändra i ett dokument, det krävdes speciella skrivmaskinsradergummin eller tip-ex. Med datorn blev plötsligt motsatsen problemet. Hur skall vi får dessa immateriella overkliga tecken på skärmen att bestå?

Det finns faktiskt en bevarandeproblematik från det ögonblick vi skriver ett ord på tangentbordet.

[...]
[Tillbaka till Föredragsindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]