Karl-Erik Tallmo,
artikelregister


Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Dagens Nyheter, 3/8 2005

Det finns skäl vara försiktig med fluor

"Välkomna tillbaka, kära fluortanter", skriver Heléne Faleij (DN 28/7). Och i TV har man nyligen gjort reklam för Dentan, ett sköljmedel med natriumfluorid.

Det finns dock anledning att vara mycket försiktig med fluor, eftersom det är ett cellgift.

Redan på 60-talet när man diskuterade allmän fluoridering av dricksvatten och fluorsköljning i skolorna höjdes varnande röster. De kritiska ansågs då ofta som framstegsfientliga paranoiker.

Men idag erkänner många officiella instanser att kritiken var riktig.

UNICEF skriver t.ex. på sin hemsida om vatten:

"Det har länge varit känt att ett överdrivet fluorintag medför allvarliga toxiska effekter. Men forskarna diskuterar nu huruvida det är någon nytta med fluor över huvud taget. [...] ett överdrivet fluorintag leder till kalciumbrist i tändernas grundsubstans, vilket gör att det lättare blir hål i tänderna under hela livet, snarare än att hål förhindras, och dessutom förorsakas dental fluoros. Svårtartad, kronisk och ackumulerad överexponering kan leda till att man blir obotligt invalidiserad av skelettfluoros."

Se vidare http://www.unicef.org/wes/fluoride.pdf

Särskilt bör man se upp om man bor i områden där de naturliga vattenresurserna redan är fluorrika. Undersökningar i Uppsala 1978 visade t.ex. att barnen där hade märkbara skador på tänderna (fluoros) av den höga naturliga fluorhalten.

Det krävs stora mängder av fluor för att dosen ska vara direkt dödlig, men även i mindre mängd torde organismen påverkas. Och frågan är också hur vi påverkas av den sammanlagda toxiska belastning vi utsätts för. Dels finns det fluor i tandkräm, vissa mineralvattensorter och i teflonpannor (tillverkaren DuPont tvingades så sent som i januari i år att erkänna att det föreligger vissa risker med deras produkt). Dels utsätts vi ju för andra gifter, insekticider, kvicksilver m.m. Myndigheterna sätter sina gränsvärden utifrån en substans i taget. Men ingen tar hänsyn till hur summan av alla gifter påverkar oss.

NOT: Rödmarkerad text ströks i den tryckta versionen.


[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]