Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Karlskoga-Kuriren 700113

Farligt "skräp" på matinéerna

KARLSKOGA. - Eftersom det är på matinéer de allra yngsta biobesökarna går och det följaktligen är där deras kommande filmsyn grundas, är det inte oviktigt att någon form av kritik på de filmer som visas kan offentliggöras. Det kan ju vara intressant för föräldrar till exempel att veta vad det är deras barn ser på matinén.

Förutom barntillåtna kvällsföreställningar är ju matinéerna de enda tillfällen som finns för barnen att se film i biografmiljö. Beträffande de barntillåtna kvällsföreställningarna så redovisas ju de i vanlig ordning i form av reguljära biorecensioner. Men vad matinéerna beträffar utgör de en i pressen förbisedd visningsinstans. Detta beror givetvis på att matineföreställningarna byter program så ofta.

De flesta matinéer jag har varit på har utgjort skräckexempel på hur hänsynslöst barnen behandlas i filmsammanhang. Det tycks vara så att så snart en film inte lönar sig längre i vanliga sammanhang, så är det bara att visa den för barn på matinéer. Är det då filmer som inte är barntillåtna från början så klipper man bara bort olämpliga scener och filmen blir helt obegriplig, inte minst för en yngre publik. Man tycks tro att barnen är nöjda bara det är något som rör sig på duken.

Man brukar inte heller bry sig om vilka idéer som förs fram i filmerna. För något år sedan rasade upprörda föräldrar mot ett filmförspel om en konstnär där en nakenmodell fanns med. Ungefär vid samma tid visades diverse propagandafilmer från olika länder, ofta sådana med diktaturtendenser, vilka utmålades som rena drömländern,a, fria och befolkade av idel lyckliga människor. De filmerna klagade ingen på.

Vi måste alltså vara vaksamma mot den indoktrinering som tydligen kan bedrivas ganska ostört. De recensioner som skulle råda bot på detta skulle alltså inte få den vanliga funktionen att redovisa för kommande åskådare hur en viss film är, men de skulle ändå kunna ge en bild av standarden och dess eventuella förändring.

De skulle vara nyttiga för att väcka opinionen då det är dålig standard och sedan tvinga fram bättre program. (Det är ju också i huvudsak tanken bakom vanliga recensioner).

Biografägarna tycks ha rätt liten makt vad det gäller att bestämma vilka filmer som ska visas. Vi måste alltså dels göra folk kvalitetsmedvetna så att de kräver bättre filmer och dels göra biografägarna medvetna om sin situation så att de kan verkställa kravet från allmänheten. Detta gäller också den vanliga biorepertoaren.

På matinén i söndags visade man faktiskt ett ovanligt bra program: "En dag i vilda västern" med bröderna Marx. Den filmen föregicks av två kortfilmer varav åtminstone den första var av enastående god klass.

Jag är dock inte så säker på att detta program var så lyckat såsom specifikt barnprogram, det var nog i många avseenden för svårt.

K-E Tallmo
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]