Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

DN 24/9 1997Dina vänner är mina vänner

Tim Berners-Lee, som uppfann Internets World Wide Web under sin tid vid CERN i Genève, intervjuades nyligen (Computer Sweden 29/8) om framtiden på nätet. Han antydde att sökning och urval i informations- och tramsfloden snart kommer att bli en fråga om något man kanske skulle kunna kalla "quality by association".

Robotar och andra sök- och urvalssystem kan ju redan i viss mån programmeras med intelligens, så att de kan förutse vad som är intressant utifrån vad man tidigare intresserat sig för. Men de kommer snart också att räkna med att om en webbplats man tycker om i sin tur rekommenderar en annan webbplats, så kommer man att tycka om den också. Dina vänner är mina vänner, alltså.

Tidningarnas recensenter blir man ju ibland bekant med, så att man vet att när en viss skribent sågar någonting, så är det förmodligen bra. Frågan är om den artificiella intelligensen på nätet kommer att klara sådan omvänd logik också.

Men här finns framför allt ett annat problem inbyggt. Alla människor på jorden anses rent matematiskt stå i förbindelse med varandra i åtminstone fjärde hand. Dvs. jag känner någon som känner någon som känner någon som känner USA:s president. Eller en grönsakshandlare på Borneo känner någon som känner någon som känner någon som känner Bert Karlsson i Skara. På liknande sätt skulle en robot som länkar ihop "samma andas barn" på nätet, redan efter några få led ha länkat samman i stort sett alla sidor som finns. "Information overload", igen således.

Men å andra sidan kanske det bara bådar gott för den mellanmänskliga förståelsen. Inte nog med att människor av alla raser har i stort sett samma genuppsättning, vi bor nästgårds på nätet också. Och nätet är ju som bekant "förlängda märgen" - vårt utvidgade nervsystem!

Karl-Erik Tallmo
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]