Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo


Avsnitt i boken "typos; tekn; teckning",
red. Derkert, Johansson, Lundgren, utg. till
utställning på Galleri Bibb, 12/9-21/10 1998.


Tecken för världen

Varje föremål i världen är ett tecken som symboliserar ett faktum. "Världen är inbegreppet av fakta, icke av ting", säger Wittgenstein i Tractatus (1.1). Men det krävs nog ändå ett betraktande subjekt för att det ska vara någon idé att beteckna världen som en karta över sig själv i naturlig storlek.

Tanken klättrar gärna med symbolerna som spaljé, men tanken torde ursprungligen finnas också i en icke-språklig form. Frågan är förstås om förnimmelserna så länge de ligger på ett omedvetet plan är att betrakta som icke-språkliga, men så snart de blivit medvetna också i viss mening antar en gestalt, som är en bild, ett tecken för just denna del av världen. Att retningar från den yttre världen förmedlas till oss via ett sådant mellanled, innebär kanske i strikt mening att ett rudimentärt språk har uppstått. Varje inre bild är i så fall ett språkligt tecken. Allt medvetande är språkligt.

Klockan kvart över sex:

Tecknens gestalter är ibland evolutionistiskt godtyckliga, där de förlorar sig i historiens mörker, men ibland förstås resultatet av medvetet uttänkta symboler med hela batteriet av psykologi, pedagogik, oftalmologi och kognitionsforskning bakom. Trafikmärkena som ett gatans gränssnitt mot bilismen. Så medvetet trodde rationalisterna på 1600- och 1700-talen att språket i sin helhet var; vid en uråldrig lägereld hade människan suttit och liksom vid ett bymöte klubbat igenom ord för ord till sak för sak.

Medveten tanke kräver nog språk, men kräver symboler och tecken också tanke? Räcker det inte med stimulus ---> reaktion? Kan det finnas metaforer i den processen? Rimligen, korskopplingar av retningar; synestesin som den första tankeprocessorn. Tidsfaktorn är viktig, symbolen blir en väg ur den omedelbara behovstillfredsställelsen - även i Freuds bemärkelse. Symbolen, som fjärmar oss från tinget i sig, är också förutsättningen för varje metatänkande, varje tanke om tänkandet, all självreflexion.

Klockan tio över åtta:

Byggnader blev tidiga symboler, för våra kroppar och deras förhållande till andra kroppar och till världen. Allt som fylls kan symbolisera allt annat som fylls. Allt som är tomt kan symbolisera allt annat som är tomt. Hus, resväskor, barnlöshet. Statussymboler, vi bygger numera allt mindre Eiffeltorn som får plats i våra fickor. World trade center blir snart ett inopererat chip.

Är symbolen på väg ut ur oss eller på väg in i oss? Den är en länk, en fördröjning, ett medel, en spegel, en signal. Eftersom dess rörelse tycks vara återgående, kanske den är en bumerang:

[The village] was meant to be both. The external was the symbol, but it's within us all I think, don't you? This surrealist aspect; we all live in a little Village.

(Patrick McGoohan intervjuad i kanadensisk TV 1977 av Warner Troyer om serien The Prisoner.)

Vi har egentligen alltid varit inkrökta i oss själva, det är liksom definitionen på vår mänsklighet, denna självmedvetenhet, denna insikt om våra egna gränser i tid och rum, vårt fängelse. Hur vi bryter oss ut. Finns knarkande djur? Drömmer mekaniska får om androider? Cybersamhället ger oss möjlighet att korsa den icke-euklidiska geometrin med anatomin, vi kan bli både utsida och insida samtidigt - äntligen befriade! Från vad? In i vad? Håller vi på att förvandla oss själva till tecken? Var kläderna bara första steget? Är det i så fall narcissismens yttersta konsekvens? Skickar vi ut fel signaler? Comme des garçons.

Klockan halv två:

Begreppselevationen. Heliga ornat. Liturgi. Tropismer. Trollformler. Varumärken. Som (bumeranglikt) studsar tillbaka och blir Dinge an sich: aspirin, cellophan, corn flakes, grammofon, heroin, linoleum, formalin, astroturf, bakelite, dictaphone, hammondorgel, jacuzzi, kleenex, masonite, melitta, pianola, ping-pong, plexiglas, polaroid, thermos, vaseline, walkman, xerox.

I Guy Debords film "Hurlements en faveur de Sade" från 1952 säger en av de närmast slumpmässigt uppträdande rösterna: "Självmordets fulländning ligger i dess tvetydighet." Vi får aldrig facit (facit, lat. 'det gör'; jfr. faktum, lat. 'verklig händelse', 'sakförhållande').

I Karl-Erik Tallmos elektroniska roman "Iakttagarens förmåga att ingripa" från 1992 säger huvudpersonen kontemplativt: "Det smutsiga i renheten ligger i uppenbarandet av den." Antonymen frammanar sin motpol (antonym, gr. 'mot'+'namn', 'motsats').

Vad händer när två textstycken liknar varandra? Rimmar de? Rim och reson är kanske inte bara ett talesätt utan en vanlig typ av pattern recognition som hjärnan gör för att associera och minnas. Tecknets symboldjup går mot noll när pattern similarity närmar sig total identitet.

Har vi idag fått en ny typ av symboler - hyperlänkarna? Bakom varje ord ett helt dokument eller en hel erfarenhet. Så var det även förr, ett helt livs förfining kunde ligga bakom ett rim. Nu står de där, de gåtfulla orden i vår hypertext, de som inte har några länkar, de ogifta stackarna med putande munnar, som djuphavsfiskar ser de aldrig läslampans ljus, men de bär på den gåtfullhet som blir metafysisk, som en gråsten i en värld av speglar.

Klockan fem över fyra:

Självfallet är symbolen en renodling. Och en rening. Tecknet är både avskalat allt onödigt och omvandlat, befriat från oönskade bismaker, som dock kan tillsättas i önskad omfattning i rätt sällskap av invigda. Visst skapar vi språket, men inte vid lägerelden utan vid en seans där vi alla håller i glaset. Mea culpa, var det. Nu slår vi oss för bröstet av stolthet. Den kollektiva missuppfattningen som norm. Okunskapen omvandlar kunskapen. It's not a bug, it's a feature.

Sakens nytta - är det betydelsen? Är yxan symbolen för huggandet? Och liljorna på marken? Det avsiktslösa pekar bakåt - mot skaparen, konstnären.

For from earliest times man has been wont, by his very nature, to communicate his spiritual goods by symbols which he wrests from bodily things and which he attempts constantly to reduce to a more perfect form. From the art and letters of antiquity down to the technology of our day all the means by which men are united with one another have tended to this high end, that in this task men might in some way be ministers of God.

(23:e stycket i Pius XII:s encyklika angående film, radio och TV, kungjord i Vatikanen, 8 september, 1957.)

När symbolerna får ett eget liv får vi veta hur det är att vara Gud. När robotarna kräver moraliska rättigheter kommer Peter Singer-debatten att framstå som en mild fläkt. Att inte vara orättvis eller kränkande gentemot en konstgjord android eller robot, är det något mer än att vi symboliskt inte vill utsätta vår avbild för det vi inte själva vill råka ut för? I grunden bara en sorts skrock alltså - som att säga gråben i stället för varg? Gyllene regeln à la Asimov? Robotar eller utomjordingar är likvärdiga som projektionsobjekt. Det icke-mänskliga som spegel för det mänskliga. Motsatsen som förtydligande (antonymen frammanar åter sin motpol). "Figure and ground", skulle kanske McLuhan ha sagt.

Klockan tio över tio:

Symbolen var vår första fjärrkontroll. Både pistoler och interkontinentala missiler är andra former av remote control. I cyberåldern imploderar alltihop och vänds åter inåt, vår egen självkontroll tar liksom en omväg jorden runt innan den når hypotalamus.

Slumpen skapar symboler åt oss; ett gathörn där vi kysste vår älskade, åskvädret medan man öppnade posten. De frusna ögonblicken som senare får symbolisera hela händelsen, pars pro toto, hela vårt liv, hela vår belägenhet, vår längtan, vår vilsenhet, vår oförmåga till annat än symboler. Precis som en akt i en TV-serie slutar med att bilden fryses, den stelnar, personen fixeras mitt i en min, eller två personer skakar hand och den ena lägger sedan gåtfullt handen på den andres axel. Frysning, bilden stelnar. Varför accentueras just denna situation? Varför får den en så oproportionerlig vikt? Vad vill filmmakarna ha sagt? Eller var det bara dags för reklam?

Jag vill inte frånta dem deras illusion, alla dem som tror att déjà vu har sin grund i att radiosändare opererats in i hjärnan på oss, antingen av socialdemokrater eller utomjordingar, men ändå: detta cerebrala fenomen innebär också en snabbkopiering, vi skapar oss en avbild att ta avstamp från ut i verkligheten igen. Denna enskilda ruta ur en virtuell film (är det de bilder som en gång skall spelas upp för oss när livet passerar revy?) blir symbolen för fortsättningen, ungefär som man brukar säga att idag är första dagen på resten av ditt liv.

Våra påhittade hinder, järtecknen. Antag X. Jag vågar inte flyga därför att X. Jag kan aldrig bli något på grund av X. Vi kan skapa ett hinder, eller inse att det verkligen finns ett sådant (X<>0), eller också kan vi skapa en positiv skensymbol, en tom katalysator, en maguffin. Men en skensymbol är också en symbol, men för sin funktion, inte för sitt innehåll.

Klockan kvart i fem:

Kanske är det i det kollektiva omedvetna vi kan hitta de verkligt intressanta symbolerna om oss själva. Gamla skämtteckningar säger mycket. En gammal Monty Python-sketch, som den om världens roligaste skämt som dödar nazister, handlar egentligen om en sorts dataprogram. Eller gör den det? Läser vi in nya betydelser i gamla symboler? Kanske behöver vi en uppförandepraxis för filosofi! Platon auf Originalinstrumente, bitte! "Danger - your imagination may not be your own", som Hakim Bey säger.

Om allt är text, som poststrukturalisterna menar; historien, alla yttranden, kanske luften vi andas ut, och inspirationen vi andas in, allt är text och egentligen ett enda stort tecken - är det därför vi så gärna hänger oss åt det fragmentariska i dag? Är eklekticismen vår räddning undan tecknets kvävande hegemoni? Samplingen blir en hommage, som ersätter en djupare åkallan, en hårlock från idolen. Kan vi impregnera våra mosaikbitar med en aning dyrkan, så kan vi dyrka lite grann varje dag, vid varje tangenttryckning, vid varje cool uttryck vi uttalar, varje vara av godkänt varumärke vi köper. 700 kronor, säger kunden med pengar. Levis, säger expediten med byxor. På så sätt blir varje dag söndag och klockstaplarna kan stå tysta.

Not: Varje klockslag i mellanrubrikerna är en bokstav enligt semaforalfabetet. Klockans visare (the hands of the clock!) är armarna som håller flaggorna.
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]