Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

SvD 20/2 1995

Läkarkonsultation via Internet

Vid Florida State University i USA har man utvecklat ett informationssystem för Internet, där stora databaser inom t ex sjukvården eller skattelagstiftningen enkelt skall kunna bli offentliga utan alltför mycket konverteringsarbete.

Med systemet WANE (Wide Area Networked Environment) kan man kombinera flera Internetfunktioner som telnet, gopher och World Wide Web. Nya poster blir kontinuerligt tillgängliga och ingen krånglig konvertering behövs för att passa in detta i ett lättanvänt grafiskt gränssnitt.

WANE utnyttjar bl a sökspråket SQL. Än så länge tillåter systemet bara läsning, men det skall snart kunna användas interaktivt. Flera liknande produkter kommer nu ut på marknaden. Oracle har t ex just lanserat en koppling för World Wide Web.

Chefen för Supercomputer Computations Research Institute (SCRI) vid Florida State University, Dennis Duke, menar att man med WANE-systemet kan skapa kraftfulla informationssystem inom t ex sjukvården. Patienten kan då få en jämförande konsultation via datanätet i stället för att söka upp en andra läkare.

Patienten kan också studera utskrivningsstatistik för olika sjukhus och läsa journalanteckningar om tidigare fall och på så sätt försöka avgöra var han kan finna den bästa vården. Sådana anonyma uppgifter om patientstatistik och fall har de amerikanska försäkringsbolagen utnyttjat sedan länge.

Karl-Erik Tallmo
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]