Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Karlskoga-Kuriren 690923

SAGA: Våld utan nåd.

Av titeln att döma skulle man kunna tro att det rör sig om någon västernfilm. Så är dock inte fallet. Filmen är emellertid inte speciellt originell. Den bygger på ett tämligen gammalt tema: Byte av identitet. I det här fallet sker detta i samband med en avrättning i ett amerikanskt fängelse. En mr John Chandler (Henry Silva) döms genom diverse lagfiffel orättvist till döden. Efter en fingerad avrättning har han förvandlats till sin hittills okände bror Philip och går som denne ut i världen igen. Meningen med det hela är att Chandler ska skydda en amerikansk politiker som ska komma till Hamburg för en fredskonferens. Genom olika underliga förvecklingar där bl. a. Chandlers f. d. fru (fru före avrättningen), spelad av Evelyn Stewart, har en nyckelroll, blir Chandler offer för en annan organisation som vill att den amerikanske politikern ska mördas. Utgången ska väl inte avslöjas. Då berövas den kommande publiken den enda lilla källan till spänning som finns. Försök i den riktningen har kanske gjorts, bl. a. genom musiken, men dessa har helt misslyckats, förmodligen p. g. a. att regissören (Hal Brady) inte gett sig tid att bygga upp intrigen på ett tillräckligt lättfattligt sätt.

KET
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]