Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

DN 3/8 1997

NRoB på nätet

Den ambitiösa och kompromisslösa tidskriften New York Review of Books satsar nu på en lika kompromisslös upplaga på Internet (www.nybooks.com). Ungefär hälften av innehållet i senaste numret kommer man fortlöpande att bjuda på.

New York Review startades under tidningsstrejken 1963 av Robert Silvers och Barbara Epstein, som fortfarande är huvudredaktörer. Tidskriften utkommer var fjortonde dag i en tryckt upplaga om cirka 115 000 exemplar.

Premiärnumret från 1963 finns nu på nätet. Här förekom flera av de skribenter som blev tongivande de kommande åren: Mary McCarthy recenserade William Burroughs "The Naked Lunch", Susan Sontag skrev om Simone Weil; här medverkade också Gore Vidal, Norman Mailer, Paul Goodman, W. H. Auden med flera.

Webbredaktionen ska också lägga upp ett sökbart arkiv med samtliga artiklar och recensioner av böcker, teater, dans och film - från 35 års utgivning. Till att börja med blir sökning och läsning gratis, men längre fram hoppas redaktionen kunna ta betalt för tjänsten.

"Vägg i vägg" på nätet ligger förresten den ursprungligen brittiska Granta. Men här gör man främst reklam för den tryckta utgåvan, mycket litet finns att läsa on line.

Karl-Erik Tallmo
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]