Karl-Erik Tallmo,
artikelregister


Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Dagens Nyheter 13/1, 2005

Angeläget skapa myndighet för akut krishantering

När det gäller utredningen av hur Sydasienkatastrofen hanterades av svenska myndigheter sade Ingvar Carlsson att det är svårt att hitta oberoende personer i Sverige, eftersom landet är en sådan ankdamm där alla känner alla. Varför inte sätta ihop en internationell grupp av granskare? Har någon föreslagit det?

För övrigt är det obegripligt att inte regeringen har omformat det vanliga försvaret till ett allmänt krisförsvar med expertis för såväl naturkatastrofer, oväntade epidemier (som inte likt influensorna kunnat förutses), terroristattentat, energiförsörjning, IT-avbrott med mera. I mer än tio år har det ju talats om att hotbilden nu efter det kalla krigets slut förändrats från direkta ockupationshot mot (des)informationskrig och IT-baserade angrepp (virus med mera) och så vidare, men inget har tydligen gjorts.

Det är av yttersta vikt att en myndighet för akut krishantering skapas och att man då tänker på följande:

1. Myndigheten ska kunna hantera alla ovannämnda typer av kriser och även ha en beredskap för att lösa det man inte kan tänka sig - nätverk av experter inom alla möjliga områden som med kort varsel kan kallas in. (Vissa länder lär visst till och med ha kallat in science fiction-författare som bollplank när det gäller att försöka föreställa sig tänkbara och otänkbara risker.) Man bör också gardera sig för två faror samtidigt. Vad hade till exempel hänt om Asienkatastrofen inträffat samtidigt som el och telefon slagits ut i Sverige?

2. Myndigheten ska bestå av experter i första hand och inte politiker.

3. Experterna bör dock vara oberoende av till exempel industriintressen också - inte bara vara oberoende av politiken. Det vore inte så lyckat om exempelvis en epidemiexpert försökte sälja in vacciner från företaget han har aktier i eller om en IT-expert med förbindelser med antivirusföretag fick inflytande över ett nationellt IT-hot.

3 b. Av detta följer också att denna myndighet i sig bör ha en typ av "självkorrigerande" funktion ifall den infiltreras av krafter som sysslar med terrorism, desinformation med mera. Detta alltså av liknande anledning som man helst inte gjorde kommunister till generaler i det gamla försvaret.

Jag tror man kan hitta goda metaforer och inspiration till hur detta skulle kunna fungera först och främst inom gammal hederlig militär teori, men även från till exempel teorier om industriellt processkydd eller om sårbarhetsaspekter vid systembyggande inom datavärlden.

Om en sådan myndighet med tillhörande operativ personal skapas kunde dessutom regementen kanske i viss utsträckning räddas och helt nya arbetstillfällen skapas på de orter där militärförläggningar tidigare funnits.

Författare, journalist, Stockholm


[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]