Karl-Erik Tallmo,
artiklar/articles

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Dagens Medicin nr 47, 17/11 2004

Självklart har Rylanders forskning styrts av tobaksindustrin

Ragnar Rylander försöker alltid få sitt samarbete med tobaksindustrin att framstå som vilket industrisamarbete som helst. Men tobaksindustrin är - som han själv skriver i sin artikel i Dagens Medicin nr 44/04 - en industri som "tillverkar produkter som dödar". Ändå har Rylander alltså inte tvekat att samarbeta med denna industri i över 40 år.

Det Rylander inte låtsas om är att samarbetet till största delen varit hemligt. Hade han hela tiden öppet deklarerat sina bindningar när det gäller finansiering av olika studier, hade ju saken fortfarande varit tvivelaktig, men det hade ändå varit möjligt för en läsare av studierna att bedöma deras trovärdighet.

Om en studie exempelvis kommer fram till att mögel eller dålig kost är en viktigare faktor för att folk som utsätts för passiv rökning ska få sjukdomar i luftvägarna än själva röken - då är det naturligtvis intressant om studien betalats av tobaksindustrin.

Ännu mera talande blir ju detta om det flera år efteråt avslöjas att en viss studie var finansierad av tobaksindustrin, men att detta alltså hölls hemligt. Då förstår man att någon här velat verka men inte synas.

Rylander brukar försöka framhålla att han bara varit en enkel rådgivare. Men det stämmer inte. Rylander har varit något av tobaksbranschens världsstjärna bland konsulterna när det gäller att skapa osäkerhet kring riskerna med passiv rökning. Han har haft kontrakt, först med Lorillard på 60-talet, sedan med Philip Morris, kontrakt som på hans eget förslag innehöll sekretessklausuler. Direkt via eget bankkonto eller via Philip Morris bulvanorganisation CIAR (Center for Indoor Air Research) har han slussat pengar till såväl sin universitetsinstitution i Genève som till den i Göteborg.

Ragnar Rylander skriver "att jag mottagit bidrag från olika organisationer lierade med tobaksindustrin har naturligtvis inte varit okänt". Men prefekten vid institutionen i Genève, André Rougemont, sade under rättegången i förtalsmålet: "Om jag sett en check med namnet Philip Morris på, [...] hade jag aldrig släppt igenom den."

Staffan Edén, tidigare dekanus vid medicinska fakulteten i Göteborg, meddelade mig år 2002 att "Göteborgs universitet hade ingen kännedom att Rylander fick konsultarvode (90 000 USD)".

Detta konsultarvode uppbar Rylander under en rad år vid sidan av de direkta forskningsanslagen som var lägre (60 000 USD). I ett tidigare hemligt dokument från Philip Morris från 1991 skriver man "detta är ett åtagande: han får denna summa oavsett vad vi ber honom att göra åt oss."

Men detta är bara början. Rylander har också varit "supervisor" och "coordinator" vid Philip Morris forskningsinstitut i Köln, INBIFO, Institut für Biologische Forschung.

I ett dokument från Philip Morris står: "Officiellt skulle han bokföras som konsult [...] hans uppgifter skulle dock vara att leda [supervising] våra projekt på INBIFO och han skulle också hjälpa till att planera och organisera detta arbete." I ett annat dokument kallas han Philip Morris "representant på INBIFO". Denna omfattande bisyssla hade han dock inte deklarerat för sina arbetsgivare, varken vid Göteborgs eller Genèves universitet.

I sin artikel skriver Rylander att inget kommit fram under rättegången eller i universitetets utredning som "ens indikerar fusk med forskningsdata". Men det har det visst. Man diskuterade mycket vid Genèverättegångarna huruvida det var fusk att han i en studie om sjukdomar i luftvägarna hos barn från år 2000 ändrade i grunddatabasen under pågående undersökning. Rylander hade i brev till Philip Morris skrivit: "Barnstudiens data börjar nu se extremt intressanta ut. Efter ändringar i databasen finns det nu inget samband mellan att utsättas för passiv rökning och frekvensen av infektioner i de övre luftvägarna." Däremot, skriver han, finns det nu "ett samband med konsumtion av ägg och ost och mjölkprodukter och lungsjukdom". Flera experter ansåg att detta var solklart forskningsfusk.

I den nyligen publicerade utredningen från Genèves universitet varnar man för Rylanders forskning: "Kommissionen anser att det är befogat att ifrågasätta giltigheten i Ragnar Rylanders samtliga arbeten som direkt eller indirekt rör tobaksrökning." Detta är naturligtvis en exceptionell åtgärd. Kommissionen rekommenderar att universitetet ska skicka ut en varning för Rylanders vetenskapliga resultat till tre ledande medicinska tidskrifter.

Rylander skriver i sin debattartikel att "jag har själv valt att arbeta med industrin eftersom jag har kunnat göra det som oberoende forskare." Detta är vad som brukar kallas contradictio in adjecto. När han arbetar med industrins pengar är han självfallet inte oberoende längre - särskilt inte under 40 år och under anställningsliknande förhållanden.

För att bara ta ett konkret exempel på Rylanders tjänster åt industrin kan nämnas när han som föregivet oberoende forskare skrev en remissinlaga till amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA. I ett internt dokument uppger Philip Morris att deras mål i kampanjen mot EPA är att "misskreditera EPA:s rapport" (om passiv rökning) och "att förhindra att stater och städer såväl som företag antar bestämmelser om rökförbud". Detta hjälpte Rylander till med genom att författa ett yttrande till EPA där slutsatsen efter flera faxvändor mellan Rylander och Philip Morris blev: "Om man skulle ge rådet åt en mor med ett barn som har problem i de övre luftvägarna att sluta röka istället för att göra något åt kosten, så leder det till ett misslyckande för folkhälsan".

Tyvärr forskar inte tobaksindustrin för att bättre belysa riskerna med dess produkt, som Rylander försöker få oss att tro. I flera av de tidigare hemliga PM-dokumenten som numera finns på internet, framgår att målet med industrins forskning varit att inte direkt förneka samband mellan tobak och olika sjukdomar utan att utså tvivel, "creating doubt", bland journalister och allmänhet genom att rikta uppmärksamheten på andra faktorer, till exempel det där med kosten. Det är sådana tjänster Rylander bistått industrin med under fyra decennier, som hemligt anställd expertkonsult.

Karl-Erik Tallmo


NOT: Den rödmarkerade texten ovan, "vid Genèverättegångarna", ströks av red. Strykningen är inte allvarlig men ändå inte helt trivial. Det diskuterades fusk just i samband med Genèverättegångarna. I Genèves universitets utredning däremot ser man inte manipulationerna i barnstudien som klarlagt fusk, däremot ser man hela Rylanders gärning som uttryck för oredlighet och fusk: "les agissements de Ragnar Rylander correspondent à 'une fraude scientifique sans précédent'."
Min ursprungliga artikel angav också konsultarvodets och anslagets storlek 90 000 USD resp. 60 000 USD, men det ströks av redaktionen.


[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]