Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Dagens Forskning nr 2, 20-21/1 2003

Rylander vann även andra ronden i förtalsmålet

Professorn i miljömedicin Ragnar Rylander vann även i andra instans förtalsmålet mot Pascal Diethelm och Jean-Charles Rielle från de schweiziska antirökorganisationerna CIPRET och OxyGenève, enligt en dom vid kantonala appelationsdomstolen i Genève 13 januari.

Diethelm och Rielle hade överklagat en dom från maj 2002, då en polisdomstol i Genéve funnit att det utgjorde förtal när de i ett pressmeddelande hävdat att Rylander var hemligt anställd av Philip Morris (PM), att han var en av företagets högst betalda konsulter, samt att hans forskning innebar "ett vetenskapsfusk utan motstycke".

Diethelm och Rielle kunde i denna omgång, till skillnad mot tidigare, bevisa att Rylander varit hemligt anställd som konsult, vilket han förnekat många gånger. Försvaret visade nu upp en kopia på det kontrakt Rylander skrev på 1972.

Att Rylander var en av de högst betalda kunde inte bevisas i första instans, men nu konstaterar man i domen att det enligt de tidigare hemliga PM-dokumenten bara finns tre som fått mer pengar av PM än Rylander: företaget FTR, American Health Foundation och HRW Associates. Men det är inga fysiska personer, skriver domstolen, och de 85 000 dollar Rylander fått per år från PM, förutom rena forskningsanslag, bevisar att han var en av de högst betalda.

På punkten "vetenskapsfusk utan motstycke" (fraude scientifique sans précédent) är domen motsägelsefull. Det gäller en studie från 90-talets början där grunddata tycks ha ändrats i enlighet med PM:s önskningar. I domen skriver man: "I synnerhet studien om sjukdomar i luftvägarna hos barn, där han modifierat databasen så att inget samband kan uppstå mellan passiv rökning och frekvensen av luftvägsinfektioner, förefaller bedräglig" (apparaît comme frauduleuse).

Trots att domstolen själv nästan säger att studien utgjorde "fraude", dömer man alltså Rielle och Diethelm p.g.a. denna kvarstående bevispunkt för förtal. Anledningen är, enligt domen, att de åtalade givit intryck av att Rylanders "hela karriär varit ett enda stort bedrägeri" (une vaste tromperie).

Pascal Diethelm säger att detta tal om Rylanders "hela karriär" är något de aldrig sagt och en ny anklagelse som inte nämndes i den förra domen:

- I princip har rätten friat oss från alla anklagelser som riktades mot oss i första instans, och de tvingades hitta på en ny, säger Diethelm och tillägger att man ska överklaga igen.

Professor Rylander säger att det absolut viktigaste är att domen visar att han inte bedrivit omfattande forskningsfusk:

- Domen är allvarlig för Rielle och Diethelm, eftersom den innebär att statligt anställda personer belagts med bevis för förtal i en för folkhälsan mycket viktig sakfråga, säger han.

Som meddelats i DF nr 1/03 undersöker en kommitté vid Genèves universitet Rylanders studier för att sedan kunna meddela vetenskapssamhället eventuella tvivel om deras giltighet. Kommitténs beslut grundar sig bl.a. på bevisning som framkom under den senaste rättegången. Dekanus Staffan Edén vid medicinska fakulteten i Göteborg, där Rylander också haft verksamhet, har hittills inte ansett någon översyn nödvändig, men säger nu att universitetet kommer att ta del av de slutsatser som kommissionen i Genève kommer fram till. I avvaktan på detta kommer man inte att företa några åtgärder.

Karl-Erik Tallmo

Not: Domen finns på www.oxygeneve.ch/documents/arret-2003-01-13.pdf


[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]