Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Karlskoga-Kuriren 691018

Omstridd kulturchef gästade Karlskoga

KARLSKOGA. Intendent Eje Högstedt höll på torsdagskvällen ett föredrag om "Vägen in i den moderna konsten". Det skedde inför en inte alltför liten publik i sådana här sammanhang (och på en torsdag) i Folkhögskolans aula. Intendenten gick igenom konstens utveckling från i stort sett Goya till Picasso och kubismen.

Högstedt hade tagit med sig diabilder som visades samtidigt som han pratade. Han började med att visa exempel på äldre idealiserande porträtteringskonst och visade sedan som kontrast några porträtt av Goya Det talades sedan om och visades exempel på tavlor av de viktigaste konstnärerna fram till och med kubismen och Picasso. Intendenten visade hur impressionisterna lade grunden till det moderna måleriet då man försökte ge bilden djup genom djärvare färgsättning (Manet), experimenterade med ljuset (Monets katedralsvit) och tänkte sig formen på ett nytt prekubistiskt sätt (Cezanne). Det var synd att föredraget slutade med just Picasso, eftersom så många associerar modern konst med just Picasso och kanske endast Picasso.

Föredraget skulle behandla vägen in i den moderna konsten. Jag anser att det var väl tidigt att sluta ett sådant föredrag med kubismen. Mycket har hänt sedan dess. Nu säger någon att det endast var "vägen" som skulle behandlas. Ja, i så fall kunde man nog ha slutat redan vid fauvismen eller ännu tidigare om man med modernt måleri menar 1900-talets måleri (somliga menar att det bara är 1960-talets måleri). På det här viset förbigicks viktiga perioder som futurism, abstrakt konst, der blaue Reiter, dadaism, bauhaus, surrealism, pop-konst, m. fl. Föredraget slutade med kubism, dvs. omkring 1914. Detta är jämförbart med att sluta ett föredrag om modern filmkonst med ljudfilmens införande, eftersom det är de senaste decennierna det hänt mest inom konsten. Föredraget verkade vara någon sorts bruksanvisning till modern konst. Det hade en sorts förmildrande attityd. Man saknar möjligheten att ställa frågor till intendenten samt en debatt efteråt.

[signaturen föll bort]
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]