Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Karlskoga-Kuriren 690929

Lam debatt efter pjäs om knarket

På fredagskvällen uppfördes i Folkhögskolans aula Bengt Bratts och John Löfmarks debattpjäs om alkohol - narkotika. "Symtom". Det var Svenska Riksteatern som i samarbete med IOGT arrangerat föreställningen, som följdes av en debatt som det tyvärr aldrig blev något riktigt liv i.

Pjäsen har två roller, en narkoman som spelas av Göte Claesson och en alkoholiserad journalist som spelas av Lars-Göran Holmström. Skådespelarna ingår i en större ensemble som just nu turnerar runt med skolteater för mellanstadiet. Bengt Bratt har ju gjort sig känd, genom exempelvis TV-pjäserna "Villa med staket" och "Exercis". Han brukar, när han ger sig in på något specialområde, ha någon medhjälpare som är hemma i facket. Den här gången har han haft hjälp av Johan Löfmark.

Skådespelarna spelade mycket bra, förmodligen till stor del tack vare regissören Bertil Hoflin, som också tjänstgör som turnéledare. Pjäsen har tidigare givits i Örebro i våras i samband med bildandet av RFHL:s lokalavdelning (Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare).

I debatten som följde framkom synpunkter om att strafftiden för langare skulle förlängas för att allmänheten på så sätt skulle vara skyddad för brottslingen under längre tid. Man tänkte därvid inte på, tyckte någon, att det ständigt finns langare högre upp som då skulle skaffa en ny underlangare. Olika förslag om förbud eller frisläppande av både det ena och det andra dominerade sedan debatten tills någon opponerade sig och menade att det väsentliga inte är vad man förbjuder eller tillåter utan vad som är orsaken till behovet av berusningsmedel. En annan ansåg då att anledningen är att vi lever i ett människofientligt samhälle. Detta var vad man kom fram till på ungefär en timme. Det blev aldrig något riktigt liv i debatten. Förmodligen berodde det på att ordföranden lyckades döda all lust till närkamp med någon.

Beträffande antalet åhörare ska man kanske inte klaga (publiken dominerades av ungdomar), men förmodligen hade fler kommit om inte evenemanget hade kolliderat med en debatt om skoldemokrati som samtidigt hölls på Bregårdsskolan. KET
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]