Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Karlskoga-Kuriren 691008

Kärlekens språk, upplysningsfilmen som blir kassapjäs

Spekulationsfilm

Kärlekens språk är rubricerad som en upplysningsfilm som vill visa samlevnad och ömhet mellan man och kvinna samt avskaffa fördomar på det sexuella området. Den visar bl. a. scener med autentiska samlag (de s. k. kliniska avsnitten), varvade med scener ur ett samtal om sex mellan Inge & Sten, dr. Sture Cullhed och dr. Maj-Brith Bergström-Walan. Detta samtal har av många ansetts mycket avspänt och naturligt. För att verka riktigt avspända har deltagarna lagt an en nästan sömnigt blaserad attityd. Detta samtal, liksom förresten hela filmen verkar mycket konstruerad. Publiken använde de inbakade samtalsavsnitten som andhämtningspauser. Den verkade mycket överspänd och reagerade ofta med mer eller mindre hysteriska skratt, inte enbart åt de avsiktligt humoristiska avsnitten som nästan var lite väl fyndiga ibland. Man kan väl fråga sig om publiken är mogen filmen och paradoxalt nog också om filmen är mogen publiken. Jag menar: filmen tycks ibland underskatta sin publik genom att "undervisa" om saker som redan är kända, på ett sätt som snuddar vid spekulation. Man gjorde alltså ganska stor affär av vissa saker och ändå säger man sig vilja avdramatisera synen på sex, genom filmen.

Enligt filmen tycks det språk kärleken har till sitt förfogande vara ganska torftigt och endast bestå av sexualtermer. Filmen är väl mekanisk. Den borde ha tagit upp lite mer om ömhet och det djupare psykiska engagemanget mellan parterna. Det anser jag också tillhör "språket". Men, O.K. det skulle vara en sexualupplysningsfilm!

Man kan ifrågasätta om filmen är den renodlade upplysningsfilm den ger sig ut för att vara. Redan i bioannonsen möts man av typiskt kommersiella fraser som "säsongens mest omdiskuterade film", osv. Det har ju också diskuterats om filmen ska visas på vanliga biografer. Filmen är i mitt tycke en ganska kommersiell skapelse, inte alls fri från spekulationstendenser. Den innehöll dock många bra tankar och grundiden var nog god även om Torgny Wickman sedan utvecklat filmen ganska affärsmässigt.

Karl-Erik Tallmo


[Not: recensionen publicerades med ett "förord" skrivet av Karlskogaredaktionens platschef, som bl.a. skrev så här under rubriken "Onödig censur":

"Kurirens filmrecensent Karl-Erik Tallmo har nedan skrivit en recension, men låt oss från Karlskogaredaktionens sida göra ytterligare några kommentarer till filmen. Den uppfattas olika av generationerna och vännen Tallmo tillhör de yngre biobesökarnas skara. När han säger att filmen sysslar med redan kända saker vill vi inte riktigt hålla med honom, säkerligen har filmens berättare - läkare - rätt när de säger att många, många par bara ligger med varandra utan att veta vad som egentligen händer med kroppen under ett samlag. Därför är det inte för alla 'saker som redan är kända' som förekommer i filmen 'Kärlekens språk'. Vi tycker också att man uppehåller sig litet för mycket vid kvinnan, hennes könsorgan och dess funktioner. ..."]
[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]