Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Computer Sweden 70/1998 (11/9)

Automatisk översättning är bara början

Apropå Alta Vista och maskinell översättning: Jag håller med Henrik Hult (18/6) att det givetvis finns plats för den här sortens tjänster, även om de ännu är tämligen ofullgångna. Poängen är ju att man alltid måste vara medveten om hur missvisande ett instrument är, annars lär man få obehagliga överraskningar, vare sig det är fråga om en översättningsmaskin, en våg eller en geigermätare.

Vi nöjer oss för övrigt redan med översättningar i olika sammanhang som inte alltid är så perfekta. Textremsor på TV och video eller simultantolkar förmedlar ofta en rätt begränsad del av vad som sägs, men det har vi nytta av ändå, för vi är vana vid det, vi vet vad vi kan förvänta oss.

Debatten liknar den som förts om mycken annan IT. Ska vi verkligen överlåta av- och rättstavning till dumma ordbehandlingsprogram? Törs vi [verkligen] lita på vad som finns på Internet? Använder vi tekniken okritiskt, blir vi förstås lätt offer för både medvetet och omedvetet förvrängd information.

Det verkligt banbrytande med Alta Vistas översättningstjänst tycker jag dock är att den förebådar en revolution som kanske blir den största sedan Internet kom till. World Wide Web kan nu bli verkligt world wide. Men framför allt är detta det första av en ny typ av brett tillgängliga informationsbehandlingssystem, som jag gissar blir mycket vanliga framöver. [Vi kommer troligen att använda oss av alla möjliga sorters läsverktyg som hjälper oss att utvinna ny information ur en text eller ur kombinationer av texter.] Vi kommer gissningsvis att kunna analysera [t.ex.] argumentationen i debattartiklar, se vad som händer om man ändrar variabler, om man exemplevis stryker en av personerna i en roman[, eller kanske få hjälp med att anpassa perspektivet i ett pressmeddelande, så att det lämpar sig för olika typer av branschtidningar].

I senaste numret av min e-tidskrift The Art Bin [skriver jag om just dessa saker och] tar [jag] upp en del tänkbara konsekvenser [på kort och lång sikt]. Rätt snart kan man nog t.ex. räkna med en del bråk om den ideella delen av upphovsrätten. Författarna tappar ju i viss mån kontrollen över hur deras texter presenteras, när webbsidor direktfiltreras och får en ny språklig dräkt.

Karl-Erik Tallmo
red., The Art Bin[Anm. Artikeln skrevs redan 22 juni men togs inte in förrän 11 september. Texten inom hakar var struken vid införandet i den tryckta tidningen. Normalt brukar jag aldrig ta med sådant i detta elektroniska arkiv utan återger de publicerade versionerna. Här tyckte jag dock det kunde finnas en viss poäng i detta, eftersom jag nämner hur författaren förlorar kontrollen över hur texten presenteras i vissa elektroniska publikationsformer. Så är ju egentligen rutinmässigt fallet med mycken tryckt journalistik också - oftast helt harmlöst, men det kan vara värt att tänka på.][Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]