Karl-Erik Tallmo,
artikelregister

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Dagens Forskning nr 1, 7-8/1 2003

Genèves universitet granskar Rylander

Strax före jul offentliggjorde universitet i Genève ett uttalande rörande den s.k. Rylander-affären, där man tar avstånd från professorns agerande och utlovar en granskning av hans forskningsresultat.

Rylander-affären har pågått i ett och ett halvt år och väckt stort uppseende i Schweiz - och även i Sverige i somras. Professor emeritus i miljömedicin vid Göteborgs universitet, Ragnar Rylander, tillika verksam vid det socialmedicinska institutet IMSP vid Genèves universitet, har anklagats för att under 30 år ta emot pengar från tobaksbolaget Philip Morris samt för att hans forskningsresultat kring rökningens skadeverkningar inte varit opartiska utan mer eller mindre utgjort beställningsarbeten från tobaksindustrin.

Rylanders främsta opponenter, Pascal Diethelm och Jean-Charles Rielle från de båda schweiziska anti-rökorganisationerna CIPRET och OxyGenève, stämdes av Rylander för förtal för det de sagt om forskningsfusk och stora pengar på hemsidan www.prevention.ch. I maj förra året dömdes de båda av en domstol i Genève till böter.

Sedan dess har en del uppseendeväckande saker hänt. De dömda har överklagat och förnyad dom väntas nu i januari.

Några officiella schweiziska hälsoorganisationer, t.ex. Commission fédérale pour la prévention du tabagisme, tog redan i juni ställning för Diethelm och Rielle.

Universitetet i Genève hade redan tidigare (i november 2001) gjort en utredning om Ragnar Rylanders förehavanden och kom då fram till att hans arbete inte byggde på "en på alla punkter oklanderlig vetenskaplig noggrannhet", och det sammanhang han forskat i förefaller inte "i alla avseenden oskyldigt". Dock ansåg man inte att Rylander gjort sig skyldig till vetenskapsfusk. I det nya uttalandet är man betydligt hårdare:

Mot bakgrund av fakta som kom fram under rättegången menar universitetet nu att det "står helt klart att professor Rylander har dolt sina finansiärer". Man skriver också:

"Av dessa skäl tar universitet i Genève offentligen avstånd från professor Rylanders hållning ["prend publiquement ses distances avec l'attitude du prof. Rylander"]. Vidare ger universitetet mandat åt medicinska fakultetens etiska kommission att granska de studier Rylander gjort som ifrågasatts. Denna kommission [...] kommer särskilt att försöka avgöra omfattningen av de studier som berörs av affären. Kommissionen kommer sedan att meddela vetenskapssamhället sina eventuella tvivel när det gäller giltigheten av de forskningsresultat professor Rylander publicerat."

Göteborgs universitet har hittills inte ansett det nödvändigt med någon vidare undersökning av Ragnar Rylanders forskning och förbindelserna med tobaksindustrin.

DF

Uttalandet från Genèves universitet finns på http://www.unige.ch/presse/communique/02-03/1220rylander.html

(Not: Red. ändrade några små detaljer i översättningen av den franska texten. Detta är min ursprungliga version.)


[Tillbaka till Artikelindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]