Dokument

 
Flera dokument från journaler, anmälningar etc.

I bokens bilagor fick bara ett mycket begränsat antal dokument plats. På denna webbsida finns dokumenten från boken men också ytterligare exempel på provtagningar och utlåtanden ur journaler, skrivelser till myndigheter m.m.

De dokument som inte finns i boken, utan bara här, är utmärkta med en asterisk (*) allra först i bildtexten. Klicka på minibilderna av dokumenten, så öppnas en bild eller en PDF-fil i ett nytt fönster (eller ny flik).

 

Undersökningar, utlåtanden, journalanteckningar

Psykiaterns utlåtande till Försäkringskassan 1999 (se bokens sid 57–58).

* Journal 23–26 januari 2004. Diagnos (längst ned sid. 1): ”Oro för sjukdom” (fyrsidig PDF).

Mammografi 17 oktober 2007: ”Viss malignitetsmisstanke”.

Mammografi 23 juni 2008: ”Intet malignitetsmisstänkt”.

Mammografi 17 februari 2009. Här nämns inte längre kalk.

* Journalanteckning, onkologen Danderyds sjukhus, 1–16 juni 2009, sid. 2: ”radiologisk klar cancer” (tvåsidig PDF).

* Journalanteckning, Södersjukhuset, vårdområde Kirurgi 16 juni 2010. Förstasidan ger en sammanfattning av vilken stor mängd sjukdomar Susanne Merz hade drabbats av (tresidig PDF).

Röntgenutlåtandet från 6 december 2010. Chockbeskedet ”Nytillkomna levermetastaser.”

 

Anmälningar och brev till myndigheter

Ett försök att få till stånd en lex Maria-anmälan, 4 november 2009 (se sid. 227 i boken).

Ytterligare försök att få till stånd en lex Maria-anmälan. Det var detta brev från den 19 november 2009 som inte besvarades, vilket JO sedan kritiserade (se sid. 228 i boken).

JO-anmälan den 3 juli 2011 av Socialstyrelsens tillsynsenhet (tresidig PDF).

* Det snabba svaret från JO den 2 september 2011. Utredningen läggs ned.

* Efter ett telefonsamtal med handläggaren på JO den 18 oktober 2011 skriver Susanne sedan detta brev till JO den 26 oktober. JO bör pröva ärendet på nytt, menar Susanne, då det framkommit nya fakta (tvåsidig PDF).

* Ännu ett brev till JO, daterat den 2 december 2011 (tvåsidig PDF).

JO beslutar 23 december 2011 att Socialstyrelsen måste besvara brevet från den 19 november 2009 (tvåsidig PDF).

Fortfarande inget svar från Tillsynsavdelningen. 8 juni 2012 skickas brev till Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Eric Holm (se sid. 228–29 i boken).

Socialstyrelsens förslag till beslut, 4 juni 2012, med blyertsanteckningar i marginalen av Susanne Merz (fyrsidig PDF).

* Samtidigt som Socialstyrelsen skickade ut sitt beslutsförslag anmälde också Susanne att utredning och behandling av hennes skelettmetastas i ögonhålan hade fördröjts. Det brevet skickades 8 juni 2012 och återges här (fyrsidig PDF). Detta beskrivs i boken på sid. 216–217 och 228–230.

Kommentarer till Socialstyrelsens beslutsförslag av den 4 juni 2012, skickat den 21 juni 2012 (ensidig PDF).

* Socialstyrelsens slutgiltiga beslut den 27 juni 2012 (femsidig PDF).