Sigrid Tallmo 9/12 1917 – 25/12 2008.

Sigrid Tallmo föddes 1917 i Järnboås i Västmanland som dotter till stinsen Vahlfrid Lindström och hans maka Elna. Efter realexamen studerade hon till sjuksköterska i Uppsala 1938-41.

Redan som elev blev hon känd som mycket samvetsgrann. Hon var dock inte främmande för okonventionella metoder. Bl.a. brukade hon steppa och spexa för patienterna, och hon väckte visst uppseende med sina skulpturer i såväl keramik som snö.

Hon reagerade tidigt på orättvisor och onödig byråkrati. När hon 1944 arbetade som inkallad sköterska i Norrland delade hon på eget bevåg ut kläder till de finska flyktingarna, när myndigheterna underlät att ställa klädförråden till förfogande.

Hon började arbeta som skolsköterska i Karlskoga 1946. Första tiden hade hon hand om 2 500 elever ute på 15 ytterskolor, som hon cyklade ett par mil till, med våg och mätsticka på pakethållaren.

På 1960-talet varnade hon för att kontrollen av polioympningar var ytterst bristfällig. Många fick dubbelt så många vaccinationer som de skulle ha, andra fick inga alls. Sigrid insåg att Sverige stod inför risken av en stor epidemi. Så sent som 1961 hade ett 100-tal personer smittats i Göteborg av en hemvändande turist utan fullgott skydd.

Sigrid föreslog att ett obligatoriskt ympningsbevis skulle införas för olika slags vaccinationer. Vid varje ympning skulle en kupong rivas av och katalogiseras. Hon uppvaktade bl.a. Medicinalstyrelsens Bror Rexed om detta, och en av de tidningar som skrev om saken hade då rubriken "När syster mötte Bror". Myndigheterna nöjde sig dock med en enklare variant, det s.k. gröna kortet.

Sigrid slog tidigt larm om skolleda och drogmissbruk i skolan, problem som ansvariga myndigheter både lokalt och på riksplanet förnekade fanns. Under 60- och 70-talen skrev hon ett stort antal debattartiklar i lokal- och rikspress, liksom i tidskrifter som Läkartidningen och Pockettidningen R. Hon medverkade också i radio och TV.

1969 bjöd hon in samtliga riksdagsmän till föredrag i deras eget hus, något som knappast hänt vare sig förr eller senare. Olika partier hjälpte henne på olika sätt – Folkpartiet bokade Stora partilokalen, Moderaterna bjöd på frimärken till inbjudningarna osv. Föredraget handlade bl.a. om skolsköterskans nyckelroll när det gäller att tidigt fånga upp elever med problem. Det gäller då att skolsköterskorna inte är överlastade med administrativt arbete. Sigrid skrev en mycket uppskattad bok om de här frågorna, "Nubbhålet" (1978).

1952 hade Sigrid gift sig med ingenjören Karl-Henrik Tallmo som avled 1977. Några år därefter flyttade Sigrid till Stockholm. På 1990-talet började hon skriva sina artiklar på dator och hade även egen hemsida på Internet.

Det förefaller vara alldeles nyss som hon och jag brukade ringa varandra för att diskutera någon debattartikel eller någon politisk händelse. Men det är inte bara vi som stod henne närmast som kommer att sakna hennes engagemang, omsorg om andra och stora humor.

Den här webbplatsen var ursprungligen tänkt som en moderniserad version av den webbplats Sigrid hade sedan 1997. Hon fick förstås hjälp av mig att göra den, annars klarade hon själv av såväl ordbehandling som e-post. Tyvärr hann denna nya webbplats inte bli klar innan Sigrid avled. Nu får den bli en minneswebbplats istället, där jag tänker ladda upp artiklar, bilder, ljudinspelningar och även några kortare filmsekvenser. Den gamla webbplatsen, som den såg ut mellan 1997 och 2003, finns kvar här.

 

Boken "Nubbhålet" kom 1978 och finns ännu att köpa hos Liv i Sverige för 30 kr . Man kan ocks ska antikvariskt hos t.ex. Antikvariat net eller Bokbörsen. Boken fick sitt namn efter det nubbhål som var det enda utrymme på varje skola som Sigrid helt förfogade över under sina nära 30 år som skolsköterska. Till det återvände hon år efter år och satte i den nubb som mätstickan skulle hänga på när hon mätte och vägde eleverna. Så småningom upptäckte Sigrid hur de små händelserna kring nubbhålet hade samband med vad som hände ute i samhället och t.o.m. i världen.

NY UPPLAGA 2013

På 1990-talet försökte Sigrid ge ut en andra upplaga av boken. Hon såg att många av problemen hon beskrivit fortfarande var olösta och t.o.m. förvärrats. Hon ville också tona ned en del av de vänsterorienterade resonemang som förekom på vissa ställen i boken, som var rätt typiska för tiden när den skrevs. Någon andra upplaga kom dock inte ut då, men den omredigerade versionen blev färdig 2013 och finns nu tillgänglig här som PDF-fil.

Här finns också Sigrids inläsningar av några av kapitlen ur boken. Inläsningarna är gjorda 2004 och 2006, sedan Sigrids hälsa redan börjat bli sämre.