Inlästa texter m.m.

2004 (och även 2006) läste Sigrid in en del avsnitt ur boken "Nubbhålet" och resultatet finns här som ljudfiler, i mp3-format. Kommentarerna nedan är gjorda av mig, Karl-Erik Tallmo. Klicka på högtalarsymbolen först i varje stycke:

 Bostadsinspektion I Inspelat: 9 maj 2004. Tid: 5:46.

 Bostadsinspektion II Inspelat: 9 maj 2004. Tid: 4:06.

 KE börjar skolan (1959) I texten nämns "doktor R". Det var en psykiater på regionssjukhuset i Örebro, doktor Rundberg. Inspelat: 9 maj 2004. Tid: 12:20.

 Skräphögen Inspelat: 9 maj 2004. Tid: 3:27.

 Hösäcken Inspelat: 9 maj 2004. Tid: 4:13.

Här finns också några ljudklipp från band som Sigrids make Karl-Henrik spelade in under 1960-talet. Jag minns hur det diskuterades friskt kvällar och nätter om skrivelser till Medicinalstyrelsen eller om olika debattartiklar som Sigrid skulle skriva. Hon hade då stor hjälp av min far, Karl-Henrik, som också hörs på några av de här ljudklippen. Mammas och pappas sovrum förvandlades under 60-talet alltmer till ett kontor med mängder av pärmar, ett långt skrivbord med två skrivplatser och som syns på bilden ovan en gammal skolbänk där pappa ställde upp sina två bandspelare för att kunna kopiera band. Bland annat var det diskussionerna hemma, men också mängder av radioprogram som han spelade in som referens åt mamma. Det var t.ex. debattprogram om skolan, om hälsovård, drogproblem etc.

 Diskussioner om polioympningen inför en eventuell aktion. Här hörs Sigrid och maken Karl-Henrik. En kort ton har lagts in i mitten där jag klippt bort cirka fem minuter. Inspelat: 25 april 1963. Tid: 7:20

 Diskussioner om polioympningen inför en eventuell aktion. Här hörs Sigrid och maken Karl-Henrik. Inspelat: troligen 1963. Tid: 11:06

 Diskussioner om polioympningen inför eventuell debattartikel. Här medverkar Sigrid och hennes kollega Karin Sjölin, som tillsammans skrev en artikel. Inspelat: troligen mars 1964. Tid: 3:02

 Sigrid övar på föredraget som hon höll i riksdagshuset i november 1969. Denna inspelning är troligen gjord någon gång under hösten 1969. Detta är ungefär en sjättedel av föredraget och stämmer inte ordagrant med den skrivna versionen. Sigrid brukade öva på olika föredrag ute i vårt uthus i Karlskoga, där det fanns ett vinterbonat rum som var kombinerad tvättstuga/hobbyrum. Där stod en julgransfot på ett bord, och hon brukade säga att den var bra att koncentrera sig på eftersom många av de myndighetspersoner hon ofta föreläste för var lika svåra att få respons från som från julgransfoten. De s.k. gräsrötterna var desto lättare att nå – Sigrid föreläste ganska ofta i t.ex. Hem- och skolaföreningar. Inspelat: troligen hösten 1969. Tid: 7:37

Till startsidan