Nubbhålet (2:a upplagan)
av Sigrid Tallmo

Sigrid Tallmos bok från 1978, Nubbhålet, kom ursprungligen ut på Författarförlaget, i serien "Liv i Sverige". Man kan ännu få tag i den på antikvariat.

Sigrid arbetade i slutet av 1990-talet på en andra upplaga, som dock inte kom ut då. Hon ansåg att många av de problem hon beskrev i sin bok blivit ännu mera aktuella än på 1970-talet. Därför ville hon tillgängliggöra boken igen, med några ändringar och ett tillägg, bl.a. om amalgamfrågan.

Här finns nu äntligen den andra upplagan i elektronisk form, som PDF-fil. Filens storlek är 1,9 Mb och boken omfattar 297 sidor. Ladda ned via följande länk och läs på datorskärmen eller på en läsplatta:

Sigrid Tallmos bok "Nubbhålet", andra upplagan från 1999, utgiven 2013.


Till startsidan