Karl-Erik Tallmo:
Böcker/books

 

 
"Med folket mot stjärnorna", skriven 1975. Publiceras här för första gången som PDF ...

 
"En fingerborg fylld av säsongens regn", Symposion, 1990. ISBN 91-7868-217-7.

 
"Orden och rubrikerna", Symposion, 1992. ISBN 91-7139-091-X.

 
"Iakttagarens förmåga att ingripa", Nisus Hyperfiction, 1992. ISBN 91-630-1522-6.

Läs mer/More ...

 
"När livet tog en annan väg: Om amalgam, fibromyalgi och konsensus inom forskningen", The Art Bin/Nisus Förlagskonsult, 2004. ISBN 91-974584-0-6

Läs mer ...

 
"Visual Iris Open", artist's book, Nisus Publishing, 2005. ISBN 91-974584-1-4

Läs mer/More ...

Kommande böcker/Forthcoming books

 
"The History of Copyright: A Critical Overview With Source Texts in Five Languages".

See special web page.

 
"Under the human sign: From the history and future of the dissemination of knowledge and information" (working title).

See special web page.

 
"Fröken Flicka och drätselkammarens ordförande" (Kortprosa, påbörjad 1992. Blir troligen inte klar än på tio år.)

Läs mer ... 
© Karl-Erik Tallmo | Home