När livet tog en annan väg/presentation av boken

 

 

Omslaget till boken 'När livet tog en annan väg: Om amalgam, fibromyalgi och konsensus inom forskningen' av K-E Tallmo 
Detta är webbsidan för boken ”När livet tog en annan väg” av Karl-Erik Tallmo.

Här presenteras boken för dem som inte köpt den och här finns kompletterande information för dem som köpt och läst den.

   

”När jag vaknade en majdag 1993 förändrades allt. Det blev en sådan där dag som utgör en gräns. Alla händelser i livet relaterar man sedan till om de skett före eller efter den dagen. Livet tog en annan väg. Livet vände.”

Så börjar ”När livet tog en annan väg”, där Karl-Erik Tallmo berättar om hur han drabbades av amalgamförgiftning och fibromyalgi, med ständig muskel- och ledvärk samt kronisk trötthet. Detta är kontroversiella diagnoser, och i bokens andra del skriver Tallmo om hur många läkare väljer att betrakta sjukdomar de inte förstår som psykosomatiska.

Han berättar också om hur forskningen kring risker med t.ex. tobak, giftiga kemikalier, amalgam eller mobiltelefoner manipuleras, angrips eller förtigs, ofta av forskare som i hemlighet arbetar som konsulter åt just den industri som har direkt nytta av ett visst forskningsresultat. En central fråga är om tidningarna bör få informera allmänheten om nyupptäckta tänkbara risker innan vetenskapssamhället uppnått konsensus kring detta, något som kan ta åtskilliga decennier. Många som idag lider av miljörelaterade sjukdomar har fått betala ett högt pris för att risker inte i tid tagits på allvar.

 

Ur recensionerna:

Tallmo drabbades för tio år sedan av en obegriplig trötthet. Och på den vägen är det. Han skriver klart och osentimentalt om alla diagnoser, alla piller, alla kända och okända faror - som när han byter amalgamet mot plast och plasten visar sig vara allergiframkallande ...

Aftonbladet   
   
[...] boken ger svidande kritik av många namngivna personer: läkare, som betraktar t.ex. fibromyalgi som psykiskt betingad, forskare, som mutas av företag eller marginaliseras p.g.a. obekväma åsikter, forskningsresultat, som mörkläggs eller manipuleras. [...] Framställningen är starkt engagerad utan att bli onyanserad. Igenkännandet av symtomen kan troligen ge tröst åt andra drabbade och kritiken kanske bidra till ökad ödmjukhet och öppenhet från forskarvärlden.

Carl G. Dencker i BTJ-häftet (Bibliotekstjänst)   
   
Tallmos bok är välskriven och pedagogiskt upplagd, bland annat med faktarutor. Granskningen av den medicinska forskningen i bokens andra del är mycket väldokumenterad med citat och många referenser, vilket ger framställningen en hög grad av trovärdighet. Boken kan rekommenderas för alla som är intresserade av amalgamfrågan och andra nya sjukdomsdiagnoser samt även för dem som har ett mer allmänt intresse för den medicinska forskningens roll i samhället.

Gert Brodén i TF-bladet (Tandvårdsskadeförbundet)   
   

Robert Olin, som är professor emeritus i socialmedicin och som sysslat mycket med fibromyalgi och s.k. ”nya diagnoser”, har skrivit bokens förord. Olin skriver där bl.a.:

Patienter med ”osynliga” symtom, som långvarig diffust utbredd värk, ständig trötthet, sömnstörningar, liksom minnes- och koncentrationsproblem, blir ofta nedlåtande bemötta inom vården. Författaren ger många exempel - vilka jag dessvärre mer än väl känner igen - på den ytlighet och arrogans som representanter för läkarkåren visat honom och andra patienter. [...]

I den andra delen av boken går Karl-Erik Tallmo igenom ett stort antal medicinska risker som varit kontroversiella i modern tid. Hans grepp är personligt och genomgående kritiskt till olika maktstrukturer i och kring medicinsamhället. Här har boken ett särskilt läsvärde i och med att den ger rikliga möjligheter för läsaren att granska författarens påståenden genom mångfalden av referenser till artiklar och webbsidor.

Boken vänder sig såväl till friska människor och medpatienter, som till forskare och vårdpersonal. Tallmo skriver:

Tanken är att med någorlunda konkretion och detaljrikedom visa för dem som inte känner till den här typen av sjukdomar - både lekmän och människor inom vården - hur den drabbar och ter sig i vardagen. Dessutom riktar den sig till andra drabbade. Jag vet själv att det brukar vara värdefullt att läsa beskrivningar av hur andra har det, så att man kan jämföra och se att man inte är ensam om problemen och kanske också få några tips om hur andra har tacklat dem.

Boken är häftad, tryckt med digital tryckteknik och har omslag i färg. Den innehåller 139 sidor och avslutas med ett fylligt sak- och personregister.
Pris: 190 kr exkl. frakt.

Klicka här om du vill köpa boken, så kommer du till Books-on-Demand i Visby. Du kan också ringa 0498-21 33 60.


 
Karl-Erik Tallmo är journalist och författare och har tidigare skrivit bl.a. ”En fingerborg fylld av säsongens regn” (1990), ”Iakttagarens förmåga att ingripa” (Sveriges första elektroniska roman, 1992) och ”Orden och rubrikerna” (1992). Han har också skrivit om medicinsk forskning i dagspress och specialpress. E-postadress:  

   


Denna webbplats innehåller:

  • Förstasidan, presentation av boken, hur man beställer
  • Noter till bokens del 1
  • Noter till bokens del 2
  • Komplement till bokens del 1
  • Komplement till bokens del 2