När livet tog en annan väg/Noter del 2
  
 Noter till bokens del 2:

”Konsensus och kanariefåglar
- om den medicinska forskningen och dess lojaliteter”

Eftersom bokens noter innehåller en stor mängd webbreferenser tillhandahålls de här med klickbara länkar för att den tryckta bokens läsaren ska slippa skriva av dessa manuellt (även noter utan länkar har för fullständighetens skull tagits med). Länkar åldras snabbt på nätet - i genomsnitt lever en länk 18 månader, sägs det. Jag ska i mån av tid och ork försöka uppdatera webbadresserna då och då när sidorna har flyttats. Har de helt försvunnit från nätet är det dock givetvis inte mycket att göra. (Man kan dock pröva hos Internet Archive.)/KET

1. Hansson B.O., "Ont i munnen - av psykiska påfrestningar", Colgate Tandhälsa nr 2, 1996.

2. Leonhardt T., "Fibromyalgi - nytt namn på gammal 'sjuka'", Läkartidningen nr 21, 2000.

3. Jacobsson L., "Vi värjer oss från kunskap: Det finns inga klara orsaksfaktorer till el-allergi och amalgamsjuka", Västerbottens-Kuriren, 22 juli 1997.

4. Petrie et al., "Thoroughly modern worries. The relationship of worries about modernity to reported symptoms, health and medical care utilization.", J Psychosom Res, 2001 juli;51(1):395-401.

5. "Dr. Dean Edell - is fibromyalgia a pain messenger problem?", sänt 8 mars, 2001.
Temporomandibular joint syndrome är en samlande beteckning på olika besvär i käkleden och muskler och mjukvävnad runt den, som kan ge smärta och/eller nedsatt funktion.

6. Ottosson J.O., Psykiatri, femte uppl., Stockholm, 2000, s. 411.

7. Lundin A., "Somatisering - en utmaning för sjukvården", Läkartidningen, 11, 2002, vol. 99, s. 1239.

8. Lidbeck J., "Somatisering - uttryck för en förlegad sjukdomssyn", Läkartidningen, 13, 2002, vol. 99, s. 1505.

9. Wahren P., "Elöverkänslighet - lättbotad fobi", Ny Teknik, 6 december 2000.

10. "Dr. Dean Edell - is fibromyalgia a pain messenger problem?", sänt 8 mars, 2001.

11. Ottosson J.O., Psykiatri, femte uppl., Stockholm, 2000, s. 413-416.

12. Ottosson J.O., Psykiatri, femte uppl., Stockholm, 2000, s. 413-416.

13. Ottosson J.O., Psykiatri, femte uppl., Stockholm, 2000, s. 413-416.

14. Ottosson J.O., Psykiatri, femte uppl., Stockholm, 2000, s. 411.

15. Nielzén S., "Om psykosomatisk sjukdom", nedladdad 16 december 2002.

16. Redan 1911 hade en italiensk läkare visat på sambandet mellan tidigare kända symtom och just pneumatiska maskiner. Inte förrän på 1970-talet räknades det dock som en arbetsskada som berättigade till ersättning. Vid en konferens i Stockholm 1986 erkändes särskilt de neurologiska skadorna. Se Gemne G., Pyykko I., Taylor W., Pelmear P.L., "The Stockholm Workshop scale for the classification of cold-induced Raynaud's phenomenon in the hand-arm vibration syndrome", Scand J Work Environ Health 1987 aug;13(4):275-8

17. Thernstrom, M., "Pain, the Disease", The New York Times Magazine, 16 december, 2001.

18. Maslow, A., The psychology of science: a reconnaissance, 1966, s. 15-16.

19. Se Dalén P., "Kroppsmedicinen missbrukar psykiatrin - och glömmer orsaksforskningen", The Art Bin, 7 januari 2003.

20. Gurwitt A., "On the morbid fascination with psychiatric morbidity", Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Information Exchange, CO-CURE@LISTSERV.NODAK.EDU, 11 januari, 2002.

21. Se Foster K., "Seen but not heard", The Scotsman, 19 februari 2002.

22. Se Lloyd A. et al., "Prevalence of chronic fatigue syndrome in an Australian population", Med J Aust. 1990;153: 522-528.

23. Se Garralda M.E., Rangel L., "Childhood chronic fatigue syndrome", Am J Psychiatry, 2001 Jul;158(7):1161.

24. Jacobsson L:, "Vi värjer oss från kunskap: Det finns inga klara orsaksfaktorer till el-allergi och amalgamsjuka", Västerbottens-Kuriren, 22 juli 1997.

25. Ursprungsresultaten publicerades i Hardell L, Axelson O, Fredrikson M., "Case-control study on colon cancer regarding previous diseases and drug intake", Int J Oncology 1996;8:439-44. Ytterligare kommentarer med anledning av debatten i ämnet gjordes i artikeln Hardell L, Axelson O, Fredrikson M., "Antihypertensive drugs and risk of malignant diseases", Lancet, 1996 aug 24;348(9026):542.

26. "Norra Magasinet", Sveriges Television, 10 mars 1997.

27. Ingelman-Sundberg M., Ekbom A., Adami H.O., Håkansson H., "Publicera bara brett accepterade forskningsresultat", Dagens Nyheter, 15 april 2001.

28. Adami H.O., Ekbom A., Ahlbom A., Hagmar L., Ingelman-Sundberg M., "Vetenskapliga sanningar - för vem?" [samlingrubrik för denna artikel samt en av Finn Bengtsson], Dagens Nyheter, 23 september 2001.

29. Hardell L., Lindström G., "Skrämmande mörklägga cancerrisker", Dagens Nyheter, 22 april 2001.

30. Gordon R., The alarming history of medicine, 1993, s. 49. Se även Lehrer S., Explorers of the body, kap. 8, eller "Edward Jenner and the Discovery of Vaccination", University of South Carolina, nedladdad 16 december 2002.

31. Se Barber B., "Resistance by scientists to scientific discovery", Science, 134, 1961, s. 601. Det var lord Rayleigh som fann Waterstons arbete efter alla år och ombesörjde dess publicering. I sitt förord skrev han: "historien bakom denna artikel visar att synnerligen spekulativa studier, i synnerhet sådana som gjorts av en okänd författare, bäst bibringas världen genom någon annan kanal än ett vetenskapligt sällskap, som naturligtvis hyser betänkligheter att uppta stoff av ovisst värde i sina tryckta annaler. Man kanske kan gå längre och säga att en ung författare som tror sig kapabel att uträtta storverk, oftast skulle göra klokt i att säkerställa ett fördelaktigt erkännande från den vetenskapliga världen genom mera begränsade arbeten, vilkas värde är lätt att bedöma, innan han sjösätter större flytetyg". (Cit. ur Waterston J.J., The Collected Scientific Papers of John James Waterston, red, med biografi av J. S. Haldane, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1928, s 209-210. Haldane i sin tur citerade detta från originalkällan, Rayleighs inledning till Waterstons artikel i Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character, vol. 183, 1892.).

32. Barzun J., Science: The Glorious Entertainment, 1964, s. 287.

33. Shapin S., A social history of truth: Civility and science in seventeenth-century England, 1994, s. 411.

34. I Helsingforsdeklarationens revision av år 2000 står: "Vid behandlingen av patienter, där beprövade förebyggande, diagnostiska och terapeutiska metoder inte finns eller har varit ineffektiva, är läkaren fri att med informerat samtycke från patienten använda icke beprövade eller nya förebyggande, diagnostiska eller terapeutiska metoder, om detta enligt läkarens bedömning inger hopp om att rädda liv, återställa hälsa eller lindra lidande." Här anar man alltså en friare syn på begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet" som nog svenska Socialstyrelsen tyvärr inte håller med om. Se The Helsinki Declaration, punkt 32.

35. Söderberg, L., "Nobelprofessor hyrs av kemijätte", Aftonbladet, 17 december 2001.

36. Adami H.O., Cole P., Mandel J., Pastides H., Starr T.B., Trichopoulos D., Dioxin and cancer, rapport, 7 augusti, 2000.

37. Hardell L., Sandström A., "Case-control study: Soft tissue sarcomas and exposure to phenoxyacetic acids or chlorophenols", Br J Cancer 1979;39:711-717.

38. Söderberg, L., "Att få betalt för arbete ser jag inte som något kontroversiellt", Aftonbladet, 17 december 2001.

39. Walhjalt B., "Greenwashing - en introduktion", Medikament nr 6, 2002, s. 72-80 (PDF).

40. Heldmark T., "KI-forskare kritiserar cancerlarm på uppdrag av kemisk industri", Dagens Forskning, nr 18, 23-24 september 2002.

41. Heldmark T., "Cancerfonden kollar inte forskares vandel", Dagens Forskning, nr 19, 7-8 oktober 2002.

42. Johansson O. et al., "Cutaneous mast cells are altered in normal healthy volunteers sitting in front of ordinary TVs/PCs: Results from open-field provocation experiments", Journal of Cutaneous Pathology, Vol. 28:10, 2001, s. 513.

43. Samuelsson K., "Kamp för sanningen kan bli arbetsskada", Miljömagazinet, 29 oktober 1999.

44. Björkstén U., "Kommentar mobiltelefoner: Spännande forskning väntar", Svenska Dagbladet, 21 maj 2000.

45. Dalsegg A., "Får hodesmerter av mobilstråling", Dagbladet, 9 mars 2002.

46. Snaprud P., "Svensk forskare får hård kritik av WHO", Dagens Nyheter, 9 mars 2002.

47. Hanson M., "Hundrafemtio års missbruk av kvicksilver och amalgam - och än har vi inte lärt läxan", The Art Bin, 7 januari 2003.

48. Hanson M., "Fosterskadande effekter av kvicksilver", Jordemodern 98 (1985), s. 74-75.

49. Citerat efter Åberg J., "Etik åt makten - kvicksilver åt folket!" (Ett korrfel ändrat efter samråd med Mats Hanson).

50. Åberg J., "Etik åt makten - kvicksilver åt folket!".

51. Socialstyrelsens allmänna råd om utredning av patienter med symtom som antagits bero på kvicksilverexponering från amalgam samt om användning av amalgam, SOSFS 1988:9.

52. Att värna om vetenskapens integritet och en god forskningssed: Rapport om vetenskaplig oredlighet, Kommittén om forskningsetik, 1998.

53. Axelson, O., "Some historical notes and remarks on prevention in environmental and occupational health", Int. J. Occup. Env. Health, 10:339, 1997, s. 345.

54. Enligt intervju med Björn Beerman i TV-programmet "Norra Magasinet", Sveriges Television, 10 mars 1997.

55. "Neurosedyn: barbitursyrefritt sedativum och hypnotikum", Astrameddelande nr 1 1960, s. 2.

56. Brynner R., Stephens T., Dark Remedy: The Impact of Thalidomide and its Revival as a Vital Medicine, 2001, s. 41.

57. Sjöström H., Nilsson R., Thalidomide and the power of the drug companies, 1972. s. 193.

58. Sjöström H., Nilsson R., Pillret som väckte världen, 1972, s. 64. I bokens tyska upplaga lyder citatet så: "Ich trug unseren Standpunkt zum Problem Contergan und Polyneuritis vor und suchte vor allem Verwirrung zu stiften." (Sjöström H., Nilsson R., Contergan oder die Macht der Arzneimittelkonzerne, 1975, s. 66.)

59. Sjöström H., Nilsson R., Pillret som väckte världen, 1972, s. 202.

60. Sjöström H., Nilsson R., Pillret som väckte världen, 1972, s. 201. I bokens tyska upplaga lyder senare delen av citatet så: "Blasiu hat vielen Patientinnen in seiner gynäkologischen Abteilung und in seiner geburtshilflichen Praxis Contergan und Contergan forte gegeben." (Sjöström H., Nilsson R., Contergan oder die Macht der Arzneimittelkonzerne, 1975, s. 173.)

61. "Neurosedyn: barbitursyrefritt sedativum och hypnotikum", Astrameddelande nr 1 1960, s. 8.

62. Sjöström H., Nilsson R., Thalidomide and the power of the drug companies, 1972, s. 195.

63. Sjöström H., Nilsson R., Contergan oder die Macht der Arzneimittelkonzerne, 1975, s. 220. Enligt Sjöström/Nilsson var det särskilt en journalist vid namn Alfred Püllmann som hjälpte till att föra ut Grünenthals budskap.

64. Sjöström H., Nilsson R., Thalidomide and the power of the drug companies, 1972, s. 228. I boken nämns anatomiprofessorn Erich Blechschmidt, patologiprofessorn Karl Ferdinand Kloos samt ortopediprofessorn Anton Hopf.

65. Sjöström H., Nilsson R., Pillret som väckte världen, 1972, s. 124.

66. Sjöström H., Nilsson R., Pillret som väckte världen, 1972, s. 206.

67. Brynner R., Stephens T., Dark Remedy: The Impact of Thalidomide and its Revival as a Vital Medicine, 2001, s. 42, s. 40.

68. Kohn A., False prophets: Fraud and error in science and medicine, Oxford, 1986, s. 179.

69. Ethel G Ericsson berättade om detta i TV-programmet "Norra Magasinet", Sveriges Television, 10 mars 1997:
"Vi försöker då vid fem olika ställen tala med varandra, och är punktmarkerade av de här två tyska hejdukarna från Bayer. Det börjar bli mer och mer obehagligt. Då säger han 'Let's see each other in the elevator', vi ska ses i hissen då. Då ska vi väl åtminstone kunna snacka, för han ska berätta någonting för mig. När vi kommer till hissen, tror du inte att de kommer in och åker, det är som på en dålig film. Innan dörrarna går igen så kommer de in. Och då kom han på: det ska bli en dans. De här två karlarna, de kan ju åtminstone inte dansa bredvid oss. Det har vi kommit på då. Vi får ett tillfälle att dansa. Det finns många tillfällen att dansa. Det är 500 läkare som slår klackarna i taket och sitter och halvsover på föreläsningarna - inte alla, det fanns de som var vakna också - men många var väldigt trötta efter allt detta nattklubbsfirande. Så vi dansar och då säger han så här: 'De ljög för dig på presskonferensen, det finns en långtidsstudie på Adalat som har visat att det kan vara så att Adalat ger upphov till en ökad dödlighet i hjärtinfarkt.'"

70. Gonçalves E., "Drugs scandal whistleblower stabbed again", The Guardian, 17 september 2000. Skandalen kallas i Portugal för Bayergate. Se även nyhetsbrevet KCB.

71. Stolberg S.G., "Study Says Clinical Guides Often Hide Ties of Doctors", The New York Times, 6 februari 2002; Choudhry N.K. et al., "Relationships Between Authors of Clinical Practice Guidelines and the Pharmaceutical Industry", The Journal of the American Medical Association, 287, 6 februari 2002.

72. Boseley S., "Scandal of scientists who take money for papers ghostwritten by drug companies", The Guardian, 7 februari 2002.

73. Se Tuffs A., "German doctors face investigation in drugs scandal", British Medical Journal, 2002;324:693 (23 March) samt Bowers S, "SmithKline hit by inquiry into bribes", The Guardian, 12 mars 2002.

74. Stolberg S.G., "Scientists often mum about ties to industry", The New York Times, 25 april 2001.

75. Andersson S., Johansson I., "KTH säljer professurer", Ny Teknik, 20 juni 2001.

76. "University cancer team quits over tobacco aid", The Times, 12 juni 2001.

77. Carnall D., "Tobacco funding for academics", The British Medical Journal 1996;312:721-722 (23 mars).

78. En översikt över webbplatser med tobaksdokument finns hos Centers for Disease Control and Prevention. Andra värdefulla resurser är Minnesota Tobacco Trial Exhibits eller Tobacco Control Archive. Se även boken The cigarette papers av Glantz, Slade, Bero, Hanauer & Barnes, som finns i sin helhet online.

79. Doll R., Hill A.B., "A study of the aetiology of carcinoma of the lung", The British Medical Journal 1952;1:1271-86.

80. Wynder E.L., Graham E.A., Croninger A.B., "Experimental production of carcinoma with cigarette tar", Cancer Res, 1953:13:855-864.

81. Roffo, A.H., "Durch Tabak beim Kaninchen entwickeltes Carcinom", Zeitschrift f. Krebsforschung, 33:321-32, 1931.

82. Murrow, E. R. "Transcript of Edward R. Murrow's Second TV Show on 'Cigarettes and Lung Cancer'", 7 juni 1955. Bates: 11311595-11311602.

83. Teague, C.A. "Survey of Cancer Research with Emphasis on Possible Carcinogens From Tobacco [Increased Incidence of Cancer of the Lung Is Due to Increased Contact with Carcinogenic Stimuli]". 02 Feb 1953, Bates: CTRMN043168-CTRMN043190.

84. Murrow, E. R. "Transcript of Edward R. Murrow's Second TV Show on 'Cigarettes and Lung Cancer'", 7 juni 1955. Bates: 11311595-11311602.

85. Wakeham, H. "Tobacco and Health - R&D Approach". 15 Nov 1961 (est.), Bates: 2024947172/7196.

86. Rodgman A., "A critical and objective appraisal of the smoking and health problem", 1962, Minnesota Trial Exhibit 18,187 (PDF), s. 11.

87. Eysenck H.J., Rebel with a cause, London, 1990.

88. Eysenck, H.J., et al., "Smoking and personality", British Medical Journal, 1960, 1, s. 1456-1460.

89. "Why we're dropping the New York Times", The New York Times, 4 sept 1969, Minnesota Trial Exhibit 3380 (PDF).

90. F.J.C. Roe, M.C. Pike, "Smoking and Lung Cancer", Undated [1965 or 1966?], Minnesota Trial Exhibit 11041 (PDF). Pyrolys innebär att ett ämne förändras kemiskt genom upphettning, t.ex att det delas upp i sina beståndsdelar.

91. Rodgman A., "A critical and objective appraisal of the smoking and health problem", 1962, Minnesota Trial Exhibit 18,187 (PDF), s. 7.

92. Rodgman A., "A critical and objective appraisal of the smoking and health problem", 1962, Minnesota Trial Exhibit 18,187 (PDF), s. 13.

93. Hammond E.C., Auerbach O., Garfinkle L. et al., "Effects of cigarette smoking on dogs", Arch. Environ. Health, 1970;21:740-68.

94. "Face the Nation", January 3, 1971, CBS Television Network Transcript, Minnesota Trial Exhibit 10492 (PDF).

95. Philip Morris ville att en av deras betalda forskare, dr Williamson, skulle leda en analys av blyhalten i tobaksrök: "Also by Williamson doing the analysis, it would give us both the availability of any data generated as well as controlling just what numbers were released - Dr. Williamson 'knows where his bread is buttered.'" (Konfidentiellt internmeddelande vid PM:s Richmondkontor från R.W. Jenkins till dr T.S. Osdene, 25 februari 1976, Bates: 1000016677/6678.)

96. Memo från H. Wakeham till J.F. Cullman III, 8 december, 1970, Bates: 2022200161/0163 (s. 1).

97. Följande uttalande var till skillnad från det interna brevet till Cullman avsett för offentligheten: "Även om jag aldrig varit rökare, p.g.a. min religiösa uppfostran som Sjundedagsadventist, så anser jag att rökning är en fråga om det personliga val varje individ gör. Jag har därför aldrig försökt påtvinga någon annan mina åsikter - det gäller också mina barn, och ett av dem röker då och då. Jag har alltid varit stolt över mitt arbete och vad jag åstadkommit på Philip Morris, och varit långt från att uppleva någon 'samvetskris'." (Wakeham, H.R., Brev till författaren Richard Kluger, [som bl.a. skrivit boken "Ashes to ashes" om tobaksindustrin], 29 april 1993, sista sidan, Bates: 2047645709/5716.)

98. Report on the European Consultancy Programme, Covington & Burling, London, March 1, 1990, Bates: 2500048956/8969.

99. Report on the European Consultancy Programme, Covington & Burling, London, March 1, 1990, Bates: 2500048956/8969.

100. Report on the European Consultancy Programme, Covington & Burling, London, March 1, 1990, Bates: 2500048956/8969.
Den artikel som avses är troligen Holst PA, Kromhout D, Brand R., "For debate: Pet birds as an independent risk factor for lung cancer", The British Medical Journal 1988;297:1319-21.

101. Barnes D.E, Bero L.A. , "Why review articles on the health effects of passive smoking reach different conclusions", The Journal of the American Medical Association 1998; 279: s. 1566-70.

102. Österman, H., "Han spionerade åt tobaksjätte", Aftonbladet, 7 december, 2001. Se även dokumenten hos Philip Morris, Bates: 2028376656 och Bates: 2028376955.

103. Gold Liebengood; Bushong D., "Philip Morris' EC Capability". 17 april 1991, Bates: 2045756540/6547.

104. "Proposal for the organisation of the whitecoat project", februari 1988, Bates: 2501474262/4265.

105. Carlson S.G., "EEMA Corporate Affairs: Action recommended on EPA issue", report, 22 oktober 1991, Bates: 2501205612/5616.

106. Bonnier I., "Ets Media Relationsplan Nordic Area, 8th Revised Version", 19 oktober 1992, Bates: 2028398185-2028398194 (sid 9).

107. Malmfors Consulting. "Invoice". 14 Jan 1992. Bates: 2023856348-2023856349.

108. Se Rådet för Medicinsk Tobaksforskning och Swedish Match, Historia.

109. Spross, Å., "Visste inte att industrin betalade", Upsala Nya Tidning, 13 juni 2002.

110. Cantwell, O., "Detta är fullkomligt oetiskt", Aftonbladet, 24 augusti, 2000.

111. Spross, Å., "Visste inte att industrin betalade", Upsala Nya Tidning, 13 juni 2002.

112. Se "Corporate Affairs Plan: Regional Overview", 25 november 1987, Bates: 2501254715/4723.

113. "In Sweden, PM is working to move the NMA to challenge the Magnusson commission to a public ETS debate, featuring EGIL scientists." ("Journalist Programme, Nordic Area", 2 augusti 1990, Bates: 2023590040/0043 [s. 2].)
"We have arranged for third party scientific experts to talk to staff of the Nordic Council and to the Magnusson parliamentary committee in Sweden." (PM-EEMA; PMI, Philip Morris International, "Long Range Plan 890000 - 910000". jan 1988, Bates: 2501480053-2501480198.)

114. Bonnier I., "ETS Media Relationsplan Nordic Area, 8th Revised Version", 19 oktober 1992, Bates: 2028398185-2028398194 (s. 9).

115. Spross, Å., "Visste inte att industrin betalade", Upsala Nya Tidning, 13 juni 2002.

116. FTR, Fabriques De Tabac Reunies S.A.; Gaisch, H.W., "Monthly Report Highlights 881000". 31 okt 1988, Bates: 2028441095-2028441109.

117. Meddelande från Charles Lister till Stig Carlson, 5 augusti 1990, Bates: 2023590037/0039 (punkt 9), Den nämnde David Morse var PM-konsult vid firman Jones, Day, Reavis & Pogue (Surrey & Morse), och 1969 var han chef för International Labour Organization (I.L.O.) och tog då emot Nobels fredspris å organisationens vägnar i Oslo. Han hjälpte PM bland annat när det gällde att förmildra varningstexterna på cigarrettpaketen på Island, se Bates: 2024946671/6673.

118. "EEMA Regional Annual Report Regarding Pmi Corporate Affairs Action Plan", 16 oktober 1989, Bates: 2500019962/9976.

119. Se Bates: 2023592948/2951 och Bates: 2023856353/6357, där pengarna sätts in åt "Saratoga Finance".

120. Se Karolinska Institutet, "Världens största tvillingregister", nedladdat 28 oktober 2002.

121. Se Cederlöf, R., "Statement to the Congressional Committee", 1968, Bates: 2015052918/2932.

122. William W. Shinn (på advokatfirman Shook, Hardy, Ottman, Mitchell & Bacon) till Alex Holtzmann, 14 december 1967, Bates: 1005050082/0084.

123. News summary, The Tobacco Institute, 28 april 1969, Bates: 2015039344. SvD skrev om studien 3 december 1973, "Svenska forskarrön: Personligheten mer dödande än rökningen", här i engelsk översättning.

124. Brev från Ehud Hominer till Andrew Wist (PM Australia) den 27 augusti 1969, Bates: 2015048054.

125. CTR, Council for Tobacco Research; S, D., "Lars Friberg, M.D., the Karolinska Institute, Stockholm New Application No. 1037 'cause of Death in Relation to Smoking Habits and Other Behavorial and Enviromental Factors. A Study on the Swedish Twin Registry'. Grant Application No. 1037", 26 juni 1975, Bates: 1003540731/0733.

126. Lee C.Y., Glantz S.A., "The Tobacco Industry's Successful Efforts to Control Tobacco Policy Making in Switzerland", University of California, San Francisco, 2001, s. 30.

127. Brev från H. Wakeham till Alex Holtzman den 11 juli 1973, Bates: 1000053116.

128. Brev till Don Hoel och Alex Holtzman från H Wakeham 16 augusti 1974, Bates: 1004863825.

129. Brev till Richard Carchman, 23 juni 1997, Bates: 2063590609.

130. "Inside the Tobacco Deal. Interviews: Dr. Gary Huber", Frontline Online, 12 maj 1998.

131. Ross E., "WHO: Tobacco Even More Cancerous", Associated Press, 19 juni, 2002.

132. "Tobacco Industry Statements in the Department of Justice Lawsuit", Prepared for Rep. Henry A. Waxman, Minority Staff Report, Special Investigations Division, Committee on Government Reform, U.S. House of Representatives, September 17, 2002. Där finns också tobaksbolagens svar, vilket är läsning i den högre skolan av juridisk akrobatik.

133. The BF Goodrich Company (till Union Carbide, Imperial Chemical Industries, och The Monsanto Company), "Summary of meeting Cincinnati, Ohio: Hand disease occuring during polymerisation of polyvinyl chloride", 6-7 juni, 1966 (PDF).

134. Suciu I., Drejman I., Valaskai M., "Investigation of the diseases produced by vinyl chloride", Medicina interna (Bucharest) 15:967-78 (Aug.), 1963 (PDF).
Lefevre M.J., "Meeting In Cincinnati, Presentation Of Solvay Data", 3 juni 1966 (PDF).
Wilson R.H. et al., "Occupational Acroosteolysis: Report of 31 Cases", The Journal of the American Medical Association vol 201, no 8, Aug. 21, 1967 (PDF).

135. Union Carbide Corporation, Plastics Division, South Charleston Plant, letter from R.N. Wheeler Jr, October 24, 1966 (PDF).

136. CMA Vinyl Chloride Technical Panel Meeting, March 4, 1980 (PDF).

137. CMA Vinyl Chloride Technical Panel Meeting, March 4, 1980 (PDF).

138. Se "Grassroots: The Chemical Industry's Astroturf Agenda", nedladdat 16 december 2002.

139. Lowray W.C., "Report to the board", September 8, 1980, CMA documents 072735-072740, s. 4 (PDF).

140. "CMA Grassroots program 1984", CMA documents 074816-074823, s. 1 (PDF).

141. "Statement of the American Chemistry Council Regarding Findings of Applied Epidemiology, Inc. on Vinyl Chloride Monomer", 26 januari 1999.

142. "The Source Newsletter", PPG Industries och Vista Chemical Company, Lake Charles, volym 1 nr 3, 1995, [förf. Dan McGinn, PPG:s PR-chef] (PDF).

143. Green S.J., "Smoking, Associated Diseases and Causality", 1 January 1980, s. 1, Brown & Williamson: 1192.02.

144. "The Roper Proposal", en hemlig PM från Tobacco Institutes Fred Panzer till Tobacco Institutes vice PR-chef Horace R Kornegay, 1 maj, 1972, Bates: 2024274199/4202.

145. Dioxinbranschens janusansikte avslöjades bl.a. vid rättegången Kemner et al. v. Monsanto Company 1985, då det t.ex. framkom att en av de nyckelstudier som Monsanto ofta åberopat för att visa på dioxinets ofarlighet, gjord av Judith Zack och Bill Gaffey, var förfalskad. Man hade givit sken av att flera av de personer som avlidit i cancer inte tillhörde den grupp som utsatts för dioxiner, när de i själva verket hade det. I en annan studie, av Raymond Suskind och V. S. Hertzberg, var metoden den motsatta: här fanns exponeringen med men man dolde sjukdomsfallen. Se Rachel's Environment & Health Weekly, nr 494, och "Collected Papers of William Sanjour, The Monsanto Investigation", 20 juli 1994.

146. Cedervall B. et al., "Forskargrupp kritiserar falsklarm om strålningsrisk: 'Mobiltelefonen ofarlig'", Dagens Nyheter, 18 juli 2002. Trots att författarna således inte ens anser sig kunna säga att hallonsaft inte förorsakar cancer, tvekar man inte att i artikeln dra slutsatsen att exponering för elektromagnetiska fält "inte utgör en risk för cancer eller ärftlig skada".

147. Modell W., "Chairman's closing remarks", i Wolstenholme & Porter [red.], Drug Responses in Man, 1967.

148. Sjöström H., Nilsson R., Thalidomide and the power of the drug companies, 1972. s. 161.

149. Pepples E., "Cigarette Smoking And Health, What Are The Facts?", October 3, 1967, Brown & Williamson: 1903.02.

150. Green S., Cigarette Smoking and Causality (marked up draft, 19??), Brown & Williamson: 1192.01.

151. Åmark K., "Arbetets sjukdomar", Forskning och framsteg, nr 8, 2000, s. 40.

152. Frey A.H.:, "Headaches from Cellular Telephones: Are They Real and What Are the Implications?", Environmental Health Perspectives, 106: 3, March 1998.

153. "Mystery in the skin: Screen dermatitis, the effect of computer work on human skin. An interview with associate professor Olle Johansson", FEB October 2001.

154. Carlsson A., "Aktuella problem rörande fluoriders farmakologi och toxikologi", Läkartidningen, nr 14, 1978.

155. Graham-Rowe D., "Cancer cell study revives cellphone safety fears", New Scientist, 24 oktober 2002. Studien heter Marinelli F., La Sala D., Cattini L., Tomassetti G., Zamparelli A., "900 MHz electromagnetic field affects gene expression in cultured T-lymphoblastic leukaemia cells", utförd vid Istituto di Citomorfologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bologna. Studien presenterades vid International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Grekland, oktober 2002.

156. Johansson L:, "Wallström försvarar ny dioxingräns", Dagens Nyheter, 6 oktober 2001.

157. Landell N.E., "Miljödebatten har borrats i sank", Svenska Dagbladet, 31 juli 2001.

158. Colborn T., Dumanoski D., Myers J.P., Our stolen future, 1996, kap. 11 "Beyond Cancer".

159. Hrobjartsson A., Gotzsche P.C., "Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment", N Engl J Med, 2001 May 24;344(21):1594-602

160. Beecher H.K., "The powerful placebo", The Journal of the American Medical Association, 159, 1955, s. 1602-1606

161. När detta skrivs pågår också en del rättegångar där personer som menar att de fått cancer av strålning från mobiltelefoner stämmer mobiltelefonindustrin på miljardbelopp. Se t.ex. RCR Wireless News.

162. Se t.ex. ToxicTeeth.net. Den 14 november 2002 hölls också en hearing i USA:s representanthus om forskningsläget kring amalgam, under ledning av Dan Burton med uttalanden av bl.a. dr Boyd Haley.

163. Smith R., "Maintaining the integrity of the scientific record", The British Medical Journal, 15 september, 2001;323:588. Se också International Committee of Medical Journal Editors.

164. Okie S., "A Stand for Scientific Independence: Medical Journals Aim to Curtail Drug Companies' Influence", The Washington Post, 5 augusti 2001

165. Citerat efter Monbiot G., "The fake persuaders: Corporations are inventing people to rubbish their opponents on the internet", The Guardian, 14 maj 2002. Bivings har senare förnekat att man arbetar på detta sätt, se Gary Bivings, "Bivings: we condemn online vandalism", The Guardian, 12 juni 2002.

166. Bronowski J., Science and human values, 1956, [1965], s. 6.

167. Latour B., Woolgar S., Laboratory life: The construction of scientific facts, 2 uppl., 1986 s. 46.


Denna webbplats innehåller:

  • Förstasidan, presentation av boken, hur man beställer
  • Noter till bokens del 1
  • Noter till bokens del 2
  • Komplement till bokens del 1
  • Komplement till bokens del 2