Demofilmer som visar hur romanen ser ut


Filmerna är i formatet mp4. Start/stopp-reglagen fungerar inte bra i Firefox. Välj hellre annan browser. (I Firefox kan man pröva med att först markera filmen – klicka på den – och sedan starta filmen med mellanslagstangenten.) 
Här visas bokens omslagsbild samt exempel på enkel hyperlänk till marginalkommentar, men även pop up-fält och "animerade ord". Programkod i bakgrunden manipulerar här orden när man klickat på dem. Detta är alltså inte endast hyperlänkar. 
När man bläddrat från sidan 77 till 78 utlöses en slumpfunktion som presenterar ett femtiotal meningar i godtycklig ordning. (Det finns även ett parti i boken där slumpmässiga meningar interfolieras med bestämda i skildringen av en bilfärd. Detta avsnitt finns dock inte med här.) 
Här visas hur texten "associerar till sig själv". När man klickar på ordet "gled" hoppar boken själv till en helt annan sida och svartmarkerar en fras på sidan. Därefter hoppar den till ytterligare en sida och markerar en annan fras. Detta förlopp demonstreras på filmen två gånger för att visa att slumpen delvis styr även här. Utfallet blir lite olika varje gång. Ett hypertalkscript väljer slumpmässigt ur en förutbestämd ordlista bestående av ett antal "besläktade" uttryck. Därefter söks uttrycket upp i bokens brödtext. 
Huvudpersonen singlar slant om huruvida han ska stanna hemma eller gå på restaurang. Ett animerat mynt dyker upp i marginalen. Beroende på om det blir krona eller klave leds man sedan in i olika textpartier. Poängen är dock - olikt de flesta elektroniska böcker med alternativa handlingar - att händelseförloppet här blir besynnerligt likartat vad än huvudpersonen gör. Till skillnad från i verkligheten kan man ju här gå tillbaka och se till så att man hamnar i det andra av ödets två scenarier.

Not: Myntanimationen är gjord på ett rätt ovanligt sätt. Det finns två bilder av myntets fram- resp. baksida som ömsevis döljs av en vit knapp som med ett hypertalkscript görs synlig (dvs döljer bilden bakom). Sedan görs en annan bild av myntet sett från sidan synlig, och denna i sin tur dras sedan runt med hjälp av Hypercards ritverktyg, satta i en sorts "invisible mode". Det är alltså samma bild som släpas upp och runt i luften av en "osynlig mus".


[Back to Karl-Erik Tallmo's start page | Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]