Romanen (ett närmevärde) (1979/80) Fullkomligt utmattad rev han med en suck det sista papperet ur skrivmaskinen. Han var mycket gammal. Detta var hans livs romanbygge. Frågan är väl om det inte var alla tiders romanbygge. Tekoppen, som stod bredvid skrivmaskinen, var kall, mycket kall. Färgbandet var utslitet och de sista orden på det sista arket syntes en aning matta, när han nu försiktigt, ömt och med nästan en smeksam gest, lade det överst på högen av andra ark. Han lutade sig tillbaka, masserade sin ömma panna som fjällade en aning och tänkte förnöjt på sin listiga intrig. Vad var zen och nämnandet av Guds alla namn mot detta? Han hade på känn att något slags rekord var slaget. Ute var det fortfarande natt. Inga upplysta fönster ännu. Inget stjärnljus heller. Huvudpersonen i denna digra roman var en skribent som egentligen försörjde sig på annat än skrivande, men som hyste stora författardrömmar och på sin fritid skrev noveller. Hans visioner var ofta storslagna, men han hade svårt att förverkliga dem. Det verkade näst intill omöjligt att utveckla något tema längre än den korta historiens exposé. Novellformatet kände han som en tvångströja. Skulle han någonsin med sin fantasi kunna skapa en idé som inte bara var ett hugskott utan som skulle hålla att utveckla sida efter sida så att det blev ett verk av romanens dimensioner (och ambitioner)? En kväll hade sålunda novellisten just förfärdigat en av sina bagateller, något han uppenbarligen hållit på med ganska länge, men trots det en rätt obetydlig sak, precis som allt annat han skrev. Denna gång handlade det om just objektet för hans litterära drömmar: romanförfattaren. Han tänkte sig närmare bestämt att en stor författare med enorm intellektuell kapacitet (en egenskap han själv önskade sig) skrev ett stort och långt epos, att denne diktare lyckades skapa något stort av något litet, att han hade just denna förmåga som vår novellist saknade, att spänna ut de litterära vingarna, att få en idé som kanske till en början verkade blygsam, eller rentav löjlig, att blomma upp och slå ut, föröka sig likt trädets årsringar och prägla sida efter sida av till synes outsinlig fabuleringsförmåga. Man skriver ju helst om sådant som ligger en varmt om hjärtat, om saker man har en personlig relation till. Sålunda blev romanens ledmotiv förstås novellistens eget bryderi, banalitetens ynkedom såsom den kommer till uttryck i den korta novellen, närmare bestämt en mindre betydande skribents strävan att i novellens form inrymma mer av livet än han egentligen är mäktig själv. Och vad vore väl lämpligare att behandla i denna novell än just romanbygget, denna litterära arkitektur, som för en småslöjdare måste te sig ouppnåeligt som fartygsvarvet för flaskskeppsbyggaren. I detta fall är det ett just förfärdigat flytetyg som ska sjösättas, en tjock bok har just skrivits om just en sådan här förtvivlad novellskrivare som bara kan skriva saker i stil med historien om Litteratören (med stort L) som i sin sista, näst intill postuma, bok behandlar novellförfattarens svårigheter att kunna få en novell om en roman om en novell om en roman om en novell om en roman om en novell om en roman om en novell om en roman ...................... --> ∞] ... att bli allomfattande. [cirka 1979-80]


© Karl-Erik Tallmo | Home