LACRIMA Den som är ren om händerna äte första tuggan. Den mannen ska äta tills ättiketårarna rinner som av evig lök. Sedan ska han kasta blickar på den unga kvinnan mitt emot vid bordet, han ska överskölja hennes lår med sina tårar och hon ska bli havande och föda barn som får huvudvärk. De ska stänga in sig i ett hus och varje gång de försöker tala med omgivningen, ska de bli avbrutna. Striderna kommer att rasa utanför deras hus. Genom att mannen inte deltar och ingen vet av honom, kommer han att vara deras kung. Han kommer att hota dem, men hans vrede kommer inte att drabba dem utanför, utan flugorna inne i huset. CVRA Så småningom luras han ut ur huset, ut på en lång resa, under ständig berusning, tills han når sin födelsestad. Väl där träffar han en kvinna som han både tvingar sina lustar och sin sjukdom på. Under tiden är han eftersökt och när han märker sina förföljare, försvinner han i storstadens stenöken. Laglös studerar han lagen, Sjuk äter han sin grannes medicin. Släktlös ritar han stamtavlor. En dag knackar det på dörren, det är hans barns mor. Hon har en krona i form av en silverlök. Han går runt henne och ser noga på henne. - I vårt hus är alla döda, säger hon. SPECTO Den natten sover de under samma tak och på morgonen ger de sig ut på torgen. De dricker av samma vatten i fontänerna och går nerför trapporna till stadens sydsida. Alla män de möter ser på henne, alla kvinnor de möter ser på honom. Alla tiggare de möter ser han djupt i ögonen, men han säger inget till dem. Imperiet är oändligt. Fredens budskap kan inte nå fram till rikets alla upprorsmakare. DISSERO -Ligger kropparna även inomhus? frågar han. -De dog av svält, maten fanns inomhus, svarar hon. -Vi måste ge oss av, och genomborra deras tomma magar. -Även du kan bli liggande naken och berusad. -Döden är jag försäkrad mot, jag har din kokbok i min besittning. -I så fall, glöm inte att benen alltid ska koka med det övriga. Och så reser de sig och beger sig på en lång vandring längs vägarna och driver bilarna som en skock får framför sig. De går förbi 25 miljoner träd. SINISTER Han dödar dem som de möter på vägens högra sida och låter dem leva som de möter på vägens vänstra sida. -Du kommer att få ditt straff, säger hon till honom. Du borde döda även dem som vi möter på vägens vänstra sida. -Tiden är inte mogen än, svarar han vars namn är lugnets hövding. -Du kommer att dras inför rätta. -Alla domare i landet är skyldiga mig pengar, svarar han vars namn är rådgivare. -De som får låna är de som har, och de som inte har får inte låna. EFFEMINO Ju längre de går längs vägen. desto äldre blir hon. Och ju längre de går längs vägen, desto yngre blir han vars namn är ständig pappa. Han säger: -Välsignad vare din ungdom, den du har förlorat. Men jag ska ge dig ett sista bevis på mina kärlek. Och han lägger sig ner och nyser i hennes knä. Så säger han: -Jag vill bara varna dig, akta dig för bikini, för de har redan fått både en och två gånger vad de behöver. Låt var och en rita sig en egen kvadrat och låt var och en spotta i sin egen. Så når de en mur, han lägger sig att dö vid den och innan hon går sin väg planterar hon en alm i muren. Snart skulle hon vara hemma. [790614]


© Karl-Erik Tallmo | Home