Hamburgaren (1976) Tommy Urmakare slängde in en frystorkad hamburgare i mikrovågsugnen och vred reglaget från noll till ett. En lysdiod signalerade att processen startade. Det hade varit en hård dag, och den var definitivt inte slut än. Den intensiva sol fläcksaktiviteten under sommaren hade stört fler klockor och tidgivare den här månaden än vanligtvis under ett helt år. Bara den här dagen hade han reparerat 14 kvartsur och fem digitaltidgivare. De gamla antika mekaniska verken hade han inte tid med alls, men de ägdes ju ändå av folk som knappt kunde betala för sig. Lite mat måste han i alla fall få i sig innan han fortsatte. Utmattad kastade han sig på britsen i verkstaden medan han väntade på att hamburgaren skulle återfå rätt temperatur och fuktighet. Han försjönk i djup sömn, medan den nedgående solen genom persiennerna projicerade ljusränder på väggen. Där hängde också klockor på varsin spik med ett nummer, massor av klockor, överallt klockor. Men Tommy sov, och mikrovågsugnen höjde hamburgarens temperatur med 78,5 grader. Persiennmönstret på väggen försköts efter solen, oerhört sakta, 72 centimeter snett uppåt. När Tommy Urmakare äntligen vaknade hade en gammal Omega med 4 procents avvikelse gått 2 timmar och 26 minuter ooh en Zeiss med 1 procents fel gått 15 minuter mindre. Det vill säga, det var vad de visade med sina röda siffror, men egentligen hade de förstås gått precis lika länge. Tommy hade en underlig tryckande huvudvärk som strålade ner i nacken. Dessutom hade mikrovågsugnen gått sönder. Men det visste han inte än. Han försökte resa sig från britsen, det blixtrade i huvudet och nacken var alldeles stel. Det brusade som från ett avlägset hav i hans öron, bruset verkade nästan komma från väggen med alla klockorna. Han tyckte sig höra ljudet av tusen elektronrör, ögonblicket innan de skulle gå sönder, blandat med kakofonin av tusen förstärkta tickanden, att ljud, eller kanske snarare en känsla, som växte hela tiden. Tommy hade hävt sig upp på armbågarna och försökte vrida på huvudet och se på klockorna. Som vanligt var det inte två av dem som visade samma tid. Och så mikrovågsugnen som var trasig. Men det visste han inte än. Han halvsatt nu på britsen, masserade nacken och försökte bli kvitt värken, hade han fått hjärnblödning? Han kände hjärtats slag via pulsen ända uppe i tinningarna och så den tryckande närvaron av allt intensivare klockor, köksur, väckarur, armbandsur, glasögonur och till och med en gammal moraklocka i ett hörn. Den hade inte fungerat på 80 år, men Tommy använde den som garderob. En svag doft av bränd lök spred sig från köket, och i Tommys hjärna seglade en vild tanke plötsligt upp, den ilade genom ryggmärgen målmedvetet upp till hjärnan. Klockorna hade fått liv och var livrädda! De var en hel koloni som bringats i masspsykos. Katastrof. Larmberedskap. Vilken tanke! Under loppet av hela deras kultur hade de levt ett högstående intellektuellt liv på det som Tommy brukade kalla "väggen". I miljontals mikrosekunder hade de levt där, bekymmersfritt, studerat, dryftat eternala frågor, t.ex. den om urkraften som strålade mot dem från det Tommy Urmakare skulle kallat "köket", de hade roat sig med superkomplexa tal, utövat sport, de stod på toppen av sin bana, kulturen blomstrade, den litterära striden stod mellan imaginarister, komplexatorer och realister. Filosofin försökte tränga in i frågan om det fanns ett liv inom Origo. Realisterna hävdade att detta bara var tomma mängden av allt boettskåderi. Urinnevånarna var lyckliga och tog var mikrosekund som den kom. Men nu hade deras koordinatsystem plötsligt rubbats, axlarna förskjutits av en ny faktor. Någon i flocken hade rapporterat att något märkligt hände i deras omgivning, ett naturfenomen. Några av de mera exakta uren, med lång drifttid bakom sig, sattes att undersöka det hela och efter en lång, intensiv och mödosam forskarmöda i säkert 60-70 mikrosekunder stod den fruktansvärda sanningen klar för alla i kolonin. "Kroppen" på "britsen" hade börjat - hör och häpna - utföra en rumslig omfördelning i förhållande till omgivningen som tydde på: rörelse. En kommitté tillsattes för att utreda räddningsmöjligheterna, men det var bråttom. Tommy vred tillbaka huvudet igen och reste sig mycket mödosamt upp. Hans blick föll på en av klockorna som var framlagd på arbetsbänken. Den och alla andra skulle vara klara dagen därpå, bara att sätta igång! Så mindes han - hamburgaren! Tommy stapplade ut i köket och öppnade luckan. En smetig massa låg på gallret och rykte en aning. Från ugnen hördes en brummande ton. -Typiskt att den skulle gå sönder just idag, tänkte han, eftersom garantin gick ut igår. Han ryckte på axlarna och stängde av den. Så gick han ut och satte sig vid arbetsbänken, kändes redan lite lättare, bruset och den tryckande känslan var borta. Han tände arbetsbelysningen, tog en liten mejsel och öppnade den första klockan. [1976]


© Karl-Erik Tallmo | Home