Från början Alla bildar en ring. Tycker dom. En av dom hyssjar och säger sedan: "Vi måste börja från början. Från absoluta början!" "Vårt dagliga bröd, då?" föreslår någon. "Nej, vi måste kasta allt!" återtar den förste. "Vi måste kasta allt oväsentligt och börja från början. Egentligen skulle vi behöva kasta språket också, men vi behöver orden för att kunna säga något!" "Vad ska vi börja med då? Människorna?" "Nej inte människorna!" "Individen då, egot?" "Nej. inte individen. Vi måste börja med något annat." Det blir alldeles tyst. [1969]


© Karl-Erik Tallmo | Home