Anvisningar om böcker

 

 

Anvisning 1

Välj ett föremål, vilket som helst, som liknar en bok.
Du har nu skrivit en bok.

 

Anvisning 2

Köp en bok, vilken som helst.
Stryk under ett ord i den, vilket som helst.
Du har nu skrivit en bok.

 

Anvisning 3

Köp en bok, vilken som helst.
Läs den.
Du har nu skrivit en bok. Den finns i din hjärna, dock tyvärr oläsbar. Ingen kan ta del av den, inte ens du själv. Varje försök kommer åter att stuva om den till något nytt. Men du har skrivit en bok.

 

Anvisning 4

Köp en bokhylla. Antag att hyllan rymmer 390 böcker av varierande tjocklek.
Köp 390 böcker av varierande tjocklek. Ställ dem i hyllan.
Du har nu skrivit 390 böcker (av varierande tjocklek).

 

Anvisning 5

Ta en promenad.
Du har nu skrivit en bok.
(Möjligen efter diktamen av Charles Baudelaire.)

 

Anvisning 6

Ta en promenad med hunden.
Hur många böcker blir inte det?
(Möjligen är de alla dikterade av Tomas Bernard.)

 

Anvisning 7

Spring ett stafettlopp.
Skrivs därvid en bok eller flera?

 

Anvisning 8

Skriv en bok. Noggrant.
Du har nu skrivit en bok. Men du kommer aldrig att få läsa den.
Ge bort boken till en vän. Men vännen kommer aldrig att kunna läsa den.
Den enda som kan läsa din bok är en av dess huvudpersoner.

 

Anvisning 9

Tag en bok. Tala som den.
Vems röst ljuder?
Har du publicerat denna bok eller har du skrivit den?

 

Anvisning 10

Trä upp tillräckligt många smultron på ett grässtrå.
Åt dem, ett och ett, tillräckligt långsamt.
Visst blir det en bönbok!

 

Slutanmärkning

Boken är en metafor för världen - och därigenom symboliserar den också sig själv. På samma sätt är duvan som slår ihop sina vingar en metafor för tankens flykt, när den äntligen satt sig. Kanske måste den ändå vara vit.

 

 

[Juni, 1998, publ. i engelsk version i Human IT 3/2002]


© Karl-Erik Tallmo | Home