Karl-Erik Tallmo,
authoring/programming

 

 
"Skriv rätt".

 
"Iakttagarens förmåga att ingripa", Nisus Hyperfiction, 1992. ISBN 91-630-1522-6.

Läs mer/More ...

 
"Ordmaskinen".

 
"Low-budget hyperbook tool", Nisus Hyperfiction, 1992.

Läs mer/More ...

 
"En var sin egen professor", av Falstaff, fakir. Nisus Hyperfiction, 1992.

Läs mer/More ... 
Karl-Erik Tallmo | Home