Reunion (juni 2008).
Detta är ett foto som egentligen inte finns. Det föreställer min mor och far, troligen sommaren 1952. Ingen tredje person var dock närvarande som tog denna bild. Pappa fotograferade först mamma och hon fotograferade sedan pappa, vilket förstås resulterade i två separata bilder (som finns här). 56 år senare kombinerade jag bilderna i Photoshop. Deras blickar mot kameran är alltså i själva verket blickar när de betraktar varandra. Bilden har således tre upphovsmän. Min far avled den 15 maj 1977 och min mor den 25 december 2008.

Reunion (June 2008).
This is a photo that does not really exist. It is my mother and father, probably in the summer of 1952. No third person was present to take this picture. First my dad photographed my mom and then she photographed him, which of course resulted in two separate images (available here). 56 years later, I combined those images in Photoshop. Their camera-look is in fact looks when they see each other. The image has three creators. My father died May 15, 1977 and my mother December 25, 2008.

© Karl-Erik Tallmo | Show image in separate window | Home