sill sill Väl. Salt. Skär över. Lägg fat. Väl. Salt väl. Salt väl. Skär över salt väl. Lägg fat. Skär över salt. Lägg lägg häll lägg häll skål lägg. Lägg fat. Skär över kokt. Lägg fat. Skär över. Lägg fat. Kokt. Lägg lägg häll lägg häll skål lägg kokt kokt. Lägg lägg häll lägg häll skål lägg kokt. [021203]


© Karl-Erik Tallmo | Home