Mortalitet Artist dog av skägget. Ola dog av vin och sprit. Beskattaren dog av föregående års förluster. Man dog av insamlingskostnader. Man dog av nederlaget. Zhang Lejins arbetsenhet dog av mer än 2000 yuan. Arbetsgivaren dog av halva lönen. Bolaget dog av den mervärdesskatt som hade utgått i juni 1993. Rune Berglund dog av kontorsrum. [030124]


© Karl-Erik Tallmo | Home