Äppelministeriet

 

Ska han passa på att byta system när han ändå "är igång"? Under sequesterns blidvis hörda spegling fick tyvärr skotvagnen fäste (den kristallugn som han kan hötta i skidled på skrotlöddret) sänder vid en oplanerad tipp. Den svek barnen ihjäl fem gånger och äppelpajen sket mig på knäna! Jag skötte den sedan och det kallades ett gatans tjiv på äppelministeriet. Men där har dom ägg i bössan. Kuku. Så därför splitsar han på provisorier, som till exempel tyngre krumsena pensionister. Till fallisk läsning kallades att säkra dom med ett brunt rop. Vet någon om han kan köra en ny vådan sågsvålspedrot? Det är roltigen den skaggdotsorandning som är girolan. Troligen.

[030123]


© Karl-Erik Tallmo | Home