Artiklar om Sigrid Tallmo

Artiklarna är förtecknade kronologiskt. Av upphovsrättsliga skäl kan de inte publiceras här, men vissa citat ur artiklarna återges.

  Karlskogasköterska i radio klagade på vaccineringarna, Nerikes Allehanda/NT 28 oktober 1963

  Karlskogaaktion: Vaccinationskaos, Bättre kontroll måste ordnas, Karlskoga Tidning 28 oktober 1963

  Kämpar för bättre reda i polioympning: Kaos råder, Många vet inte om deras barn är ympade, Karlskoga-Kuriren 28 oktober 1963

  Radio-TV-Nytt: Allmänheten måste få upp ögonen för hur illa polioympningen är organiserad, Nerikes Allehanda/NT 30 oktober 1963

  Karlskogasköterskan får professorsstöd om poliovaccinering, Karlskoga-Kuriren 31 oktober 1963

  Kamp mot ympningskaos: Sköterskas 'strejkhot' tog skruv, Nerikes Allehanda/NT 14 januari 1964

  Tre års kamp ger resultat: Sjuksystern får rätt om poliovaccin, Karlskoga-Kuriren 14 januari 1964

  Karlskogasköterska får expertstöd i poliofrågan, Karlskoga Tidning 14 januari 1964

  Kamp mot medicinalstyret ger karlskogasköterska rätt, Nya Wermlands-Tidningen 15 januari 1964

  Poliostriden också en ersättningsfråga, Karlskoga Tidning 15 januari 1964

  Polioympande läkare tjänar 150 kr/tim, Sköterskan får inget, Karlskoga-Kuriren 15 januari 1964

  Hon påpekade oredan vid vaccineringarna mot polio: Det ska bli ordning nu, Karlskoga-Kuriren 27 februari 1964

  Karlskogasköterskas kamp går vidare, Ympningsbevis underlättar kontrollen, Nerikes Allehanda/NT 27 februari 1964

  Man har lyssnat till fru Tallmo: Ympningskort tryckta men barnen får vänta, Karlskoga Tidning 27 februari 1964

  Skolsköterskan: Dags säga stopp för provisoriet, Nerikes Allehanda/NT 29 februari 1964

  Kaos i poliovaccination, Några ympade nio gånger (sid 3); Svårt hålla reda på polioympningar, Somliga har vaccinerats nio gånger (sid 15), Svenska Dagbladet 1 mars 1964

  Polioympningen ännu en gång: Barnen borde ha ympningsbevis hela skoltiden, Karlskoga-Kuriren 2 mars 1964

  Skolbarn "glömdes" i polioreform: Nuvarande regler försvårar frivilligt sköterskearbete, Svenska Dagbladet 16 mars 1964

  Skolsköterska till socialministern om polioympningen av Karlskogabarn, Nerikes Allehanda/NT 18 april 1964

  Fru Tallmo: Delade meningar om ympningsregistrering, Karlskoga Tidning 30 april 1964

  Dags för polioympningsbevis! Lidingö-fallet aktualiserar Karlskoga-sköterskans kamp, Tro sig "sprutad" räcker ej, Nerikes Allehanda/NT 12 april 1965

  Polioympningen och kravet på obligatorisk registrering (förstaledare), Nerikes Allehanda/NT 13 april 1965

  Sköterskor vägrar vaccinera mot polio: "Folk slarvar bort ympningsbevisen", Aftonbladet 15 april 1965

  Här är skolläkaren!, Husmodern 7 mars 1966

  Skolsköterska ställer fråga: Vad är viktigast eleven eller paragraferna?, Dagens Nyheter 13 augusti 1966

  Enighet om elevvårdens brister: Skola på deltid utväg för skoltrött, Dagens Nyheter 16 augusti 1966

  Sköterska vill spara skattemiljoner: Rationalisera skyddsympningen! Medstyret säger nej – för dyrt, Det tar längre tid att fylla i papper än att ympa barn, Nerikes Allehanda/NT 12 oktober 1966

  Nytt registreringssystem för poliovaccinerade: Karlskogasköterska kräver obligatoriskt ympningsbevis, Karlskoga-Kuriren 8 mars 1967

  Hon vill befria vissa elever från skolan: Skolleda hot mot psykiska hälsan, Nerikes Allehanda/NT 31 oktober 1967

  Sköterska går till frän attack mot skolledan: Vill ha stopp på 'huvudet i busken'-politik, Bergslagsposten 31 oktober 1967 (variant av föreg. artikel)

  Många brännande problem togs upp vid debatt om elevvård i Karlskoga, Nerikes Allehanda/NT 23 november 1967

  Samarbetet hem – skola debat på Bregårdsskolan, Karlskoga Tidning 23 november 1967

  Är elevernas beting alltför påfrestande?, Karlskoga-Kuriren 23 november 1967

  Uppskov med sista skolåren hjälp för skoltrötta elever, Karlskoga Tidning 29 november 1967

  Länsskoleinspektören: Befängd idé att låta barnen slippa från de sista skolåren, Karlskoga-Kuriren 1 december 1967

  Förslag till hr Rexed: Personliga ympningsbevis underlättar hälsovården, Svenska Dagbladet 5 januari 1968

  Sigrids nya system, Nerikes Allehanda/NT 5 januari 1968

  Stridbara Sigrid hos Rexed: Så här kan staten spara miljoner!, Nerikes Allehanda/NT 5 januari 1968 (detta är första av Rennerstedts FLT-artiklar)

  Stridbar sköterska vill reda upp tilltrasslade ympningshärvan, Bergslagsposten 5 januari 1968

  Hallå, generaldirektören – här finns miljoner att spara, Sundsvalls Tidning 7 januari 1968

  Stridbar skolsköterska gör framstöt hos Rexed, Östersunds-Posten 8 januari 1968

  Hallå, generaldirektören – här finns miljoner att spara, Örnsköldsviks Allehanda 8 januari 1968 (variant på ovanstående i Sundsvalls Tidning)

  Stridbar skolsköterska gör framstöt hos Rexed, Vestmanlands Läns Tidning 8 januari 1968 (variant på ovanstående i Sundsvalls Tidning)

  Stridbar skolsköterska gör framstöt hos Rexed, Upsala Nya Tidning 8 januari 1968 (variant på ovanstående i Sundsvalls Tidning)

  Rationaliserad skolsjukvård kan bli miljoner åt staten, Skånska Dagbladet 9 januari 1968 (variant på ovanstående)

  Hallå, generaldirektören! Här finns miljoner att spara, Norra Västerbotten 9 januari 1968 (variant på ovanstående)

  Sköterska från Karlskoga gör framstöt hos Rexed, Nya Wermlands-Tidningen 9 januari 1968 (variant på ovanstående)

  Skolsköterska i Karlskoga: Låt skoltrötta slippa de två sista klasserna, Karlskoga Tidning 7 februari 1968 (trol. oavkortad TT-artikel)

  Sjuksköterska vill slopa sista åren i grundskolan för skoltrötta eleverna, Dagens Nyheter 7 februari 1968 (avkortad TT-artikel)

  Karlskogafru uppvaktar två statsråd om skolhälsovård, Nya Wermlands-Tidningen 8 februari 1968

  "Arbetsår" mot skolleda föreslås av skolsköterska, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 11 februari 1968

  Sjuksköterskeföreningen till angrepp: Skolsköterskorna har för mycket att göra!, Nerikes Allehanda/NT 1 mars 1968

  Sigrid Tallmo i Karlskoga är missnöjd med skolhälsovården, Länsposten 10 april 1968

  Stridbara Sigrid slår till igen: Inte en positiv händelse inom skolhälsovården på tjugo år!, Nerikes Allehanda/NT 23 april 1968

  Samarbetet [mellan hem och skola fungerar inte särskilt bra i Sverige.] (tredjeledare), Dagen 25 april 1968

  Fru Tallmo vill möta Palme igen: Fick inte direkt svar i brev, Nerikes Allehanda/NT 22 maj 1968

  Fru Tallmo ger sig inte: Ny skrivelse till Palme, Karlskoga Tidning 22 maj 1968

  Undermålig skolhälsovård: Salva mot myndigheterna av luttrad skolsköterska, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 24 maj 1968

  Skolöverläkaren i Göteborg: Skolhälsovården bör samordnas med all den övriga hälsovården, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 juni 1968

  Skolsköterska upplyser Erlander: Knark, prostitution, självmord, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 augusti 1968

  Skolhälsovårdens problem, Göteborgs Veckotidning 9 augusti 1968

  Ny larmsignal från skolvärlden!, Samhällsgemenskap nr 9 (september) 1968

  Stridbar kvinna till Vänersborg: Ger Erlander och Palme ingen ro, Elfsborgs Läns Annonsblad 15 oktober 1968

  Skolsköterska i Laxå: Narkotikafall är ofta resultatet av konflikter i hem eller skolan, Nerikes Allehanda/NT 11 oktober 1968


Till startsidan