Webblänkar ur boken

 
Länkar till webbdokument som nämns i boken

Här följer en översikt över webbdokument som nämns i boken, för att läsaren ska slippa skriva in långa webbadresser manuellt. Tänk dock på att webbadresser blir inaktuella ganska snabbt, så det finns inga garantier att länkarna kommer att fungera i framtiden. Länkarna öppnas i separata fönster.

Sid. 11, not: Vårdskador inom somatisk slutenvård, nr 2008-109-16, Socialstyrelsen 2008.

Sid. 12, not: Tillsynsrapport 2012, nr 2012-4-20, Socialstyrelsen 2012.

Sid. 23, not: Feder HM Jr et al., ”A critical appraisal of 'chronic Lyme disease'”, New England Journal of Medicine 2007 Oct 4;357(14):1422-30. Mayer L, Merz S., ”An appraisal of 'chronic Lyme disease'”, New England Journal of Medicine 2008 Jan 24;358(4):428

Sid. 24: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Sid. 41, not: Artikel i Läkartidningen nr 34/2002. Merz S., ”Chronic fatigue syndrome – Allt fler differentialdiagnoser kräver en förändrad syn på syndromet (review).Läkartidningen 2002;34:3282-7.

Sid. 45: PubMed, se www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Bakalov, V.K., et al. (2002), ”Adrenal antibodies detect asymptomatic auto-immune adrenal insufficiency in young women with spontaneous premature ovarian failure”, Human Reproduction, 17, 2096-2100. Susanne Merz' läsarbrev om denna artikel finns här (obs att det i rubriken står ’antibiotics’ ist.f. ’antibodies’).

Sid. 46, not: Fukuda K, et al., ”The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study.Ann Intern Med 1994;121:953-9.

Sid. 47: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Sid. 68: Lex Maria, Patientsäkerhetslag (2010:659). Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den citerade sidan om lex Maria hos Socialstyrelsen finns faktiskt när detta skrivs kvar under rubriken Inaktuellt.

Sid. 88: FSH, follikelstimulerande hormon.

Sid. 94, not: Merz, S. ”Behandling vid 'chronic fatigue syndrome'”. Läkartidningen nr 41, 1999. Merz S. "Chronic fatigue syndrome: Allt fler differentialdiagnoser kräver en förändrad syn på syndromet". Läkartidningen 34, 2002; 99:3282-7 (kommentaren i samma nummer av Anders Lundin finns här). Merz S. "Chronic fatigue syndrome - översikt och differentialdiagnoser". Nord Tidskr Biol Med nr. 1, 2002; 2: 9-16.

Sid. 95, not: Merz S. "Forskningen om 'chronic fatigue syndrome' står inför ett paradigmskifte". Läkartidningen 35, 2002; 99:3438-40.

Sid. 109: Socialförsäkringsbalk (2010:110).

Sid. 114: Stig Hammarskiölds artikel finns tyvärr inte på Dagens Nyheters webbplats; däremot finns Gunilla Eldhs artikel där Stefan Einhorn uttalar sig.

Sid. 116, not: Keller, A, "Radiumhemmets chef får sparken", Dagens Nyheter 2005-12-02.

Sid. 117, not: Reviewer's report gällande följande artikel: Reeves WC & The International CFS Study Group, "Identification of ambiguities in the 1994 chronic fatigue syndrome research case definition and recommendations for resolution." BMC Health Services Research 2003,3:25.

Sid. 123, not: Merz, S. ”Behandling vid 'chronic fatigue syndrome'”. Läkartidningen nr 41, 1999.

Sid. 174: Läsarbrev i New England Journal of Medicine, se ovan sid. 23.

Sid. 188: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Sid. 198, not: Väntetider i cancervården – från remiss till diagnos och behandling, (nr 2012-10-28) Socialstyrelsen, oktober 2012.

Sid. 201: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Sid. 202: Patientsäkerhetslag (2010:659). Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sid. 212: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Sid. 212, not: Ovanliga diagnoser, organisationen av resurser för personer med ovanliga diagnoser (nr 2010-6-35), Socialstyrelsen, juni 2010. Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs universitet.

Sid. 219: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763).

Sid. 220: Medicinsk vetenskap & praxis. Samlingsutgåva, SBU, 2012.

Sid. 225, not: Vårdskador inom somatisk slutenvård, nr 2008-109-16, Socialstyrelsen 2008. Tillsynsrapport 2012, nr 2012-4-20, Socialstyrelsen 2012. Årsredovisning 2012, nr 2013-2-1, Socialstyrelsen, 2013.

Sid. 227, not: IVO och anmälningar som blir allmän handling.

Sid. 232: Patientförsäkringen LÖF.