Karl-Erik Tallmo,
föredrag

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Ur anförande på Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping 2 maj 1996Elektroniska dokument - offentlighet och sekretess

[...]

Vi drar redan nytta av databaser på ett sätt man knappast kunde föreställa sig för tjugo år sedan, när en databas var något som myndigheter byggde upp med uppgifter om medborgarna. Nu ser ju många datateknologin snarast som ett verktyg för en underifrån kommande demokratirörelse. Där tror jag det finns mycket att göra utan att man behöver hamna i illusioner om ultrademokrati eller direktdemokrati.

I USA har man offentliggjort en rad tidigare hemliga dokument på Internet. Det gäller t ex dokument om de experiment som gjordes på 40- och 50-talen med injektioner av radioaktiva ämnen på människor och även en del spionbilder tagna från satellit över f d Sovjetunionen. Så kan naturligtvis offentlighetsprincipen fungera.

Tidigare har offentlighetsprincipen kunnat vara lite lagom offentlig p g a folks naturliga slöhet som gör att man inte utan väldigt speciella skäl tar sig till en rättssal eller går till en myndighet och kräver fram vissa papper. Med vår tids medier blir detta så oerhört mycket enklare - om det är på gott eller ont skall jag låta vara osagt här, jag bara konstaterar att offentlighetsprincipens själva existensbetingelser har förändrats drastiskt.

[...]
[Tillbaka till Föredragsindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]