Karl-Erik Tallmo,
föredrag

Får ej kopieras utan författarens medgivande. Copyright © Karl-Erik Tallmo

Ur inledning till paneldebatt vid
Svenska Bibliotekariesamfundets 75-årsjubileum,
Uppsala 22 mars 1996I panelen deltog (fr.v.) Folke Sandgren, Kungl. Biblioteket, Kenth Muldin, Svenska Bokförläggarföreningen, Hans-Eric Malmberg, VD, Wennergren-Williams Informationsservice AB, Karl-Erik Tallmo, redaktör.

Foto: Olle Lavemark, Uppsala Universitetsbibliotek.


[...]

När det gäller den elektroniska publiceringens specifika möjlighter, så har jag själv utnyttjat några av dem i arbetet med min kulturtidskrift The Art Bin.

Tidskriften är egentligen en databas, en osorterad hög med material, text, bilder och ljud. All ordning är lokal, så att säga, den uppstår när man skapar en innehållsförteckning av något slag med hypertextlänkar. Det kan vara en innehållsförteckning som listar artiklar, en som listar nyheter, en som listar innehållet i alla hittills utkomna nummer - eller som jag hellre kallar dem "uppladdningar" - kronologiskt. Flera vägar leder alltså till samma dokument, egentligen inte konstigare än att sakregistret och innehållsförteckningen i en bok kan leda till samma sida. Men det här är mera flexibelt.

”Tidskriften är egentligen en osorterad hög med material. All ordning är lokal”

Dessutom kan artiklar referera till varandra med hypertextlänkarnas hjälp och i stället för att man bara citerar ett kort stycke i något sammanhang kan man länka till hela det verk citatet ingår i, så att man kan se sammanhanget.

Vidare kan förstås artiklarna få ta den plats de behöver, normala krav på omfångsbegränsning gäller ju inte i en elektronisk tidskrift. Faran här är förstås att folk kan lockas att skriva för långt. Men behövs det utrymme för att ett resonemang skall kunna genomföras, så kan skribenten få det.

Speciell är förstås också möjligheten att länka till ljud- och videofiler. Detta har jag dock inte utvecklat till fullo ännu.

Vid gårdagens festmiddag överlämnade jag också ett exemplar av författarinnan Betty Ehrenborgs dagbok från 1839 till avgående överbibliotekarien Thomas Tottie. Det är ju en bok som aldrig publicerats förut utan bara funnits som handskrift på Carolina och mycket få har läst den. Nu valde jag att publicera den - inte som vanliga html-sidor - utan som en fullt typograferad bok som man allltså kan ladda ned från Nätet på sin egen dator som en s.k. postscriptfil. Den kan sedan skrivas ut på vilken laserskrivare som helst.

Det här kan man se som en enkel form av print-on-demand. I framtiden kommer man kanske att ha även en enkel bokbindningsmaskin kopplad till laserskrivaren hemma eller på kontoret - eller också kommer kvartersbutiker för print-on-demand att uppstå.

[...]
[Tillbaka till Föredragsindex]
[Tillbaka till Karl-Erik Tallmos startsida]